VM8104 - Emner i hydroinformatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Dette er et emne med emner som beskriver numeriske modeller innen vassdragshydrologi og vassdragshydraulikk. Emnets innhold vil tilpasses hver enkelt student. Eksempel på emner som kan undervises er: ulike tema innen numerisk fluidmekanikk, oppbygging, kalibrering og bruk av modellsystem, utvikling og implementasjon av modeller.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskaper om et emne innen numerisk modellering av strømninger eller hydrologiske prosesser på et internasjonalt ledende nivå. Kandidaten skal kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder innen fagområdet, og skal kunne bidra til utvikling av nye teorier og metoder i fagfeltet.

Ferdigheter:
Kandidaten skal beherske teorien og bruk av dataprogrammer som brukes innen fagfeltet hydroinformatikk. Kandidaten skal kunne bruke disse ferdighetene til å drive forskning på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne vurdere andres arbeid på samme nivå.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne bruke kunnskapene fra emnet til vitenskapelige arbeidsoppgaver og prosjekter, samt formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, øvinger, prosjektarbeid. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Emnet vert kun undervist for påmeldte ph. d.-kandidatar

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vann- og miljøteknikk (PHVANN)

Forkunnskapskrav

Studierett PhD i vann- og miljøteknikk. Studenter som ønsker å ta emner innen numerisk strømningsmekanikk må ha emnet TVM4155 Numerisk modellering og hydraulikk.

Kursmateriell

Utdrag fra bøker og artikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.