VIU8301 - Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Videreføring av arbeid med egen veilederposisjon

Selvledelse i veiledning

Gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering
Den reflekterte praktiker

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap
ha innsikt i ulike forståelser av selvet og utvikling av relasjonskompetanse
ha kunnskap om gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering
ha innsikt i kunnskapsbegrep og kunnskapsformer knyttet til den reflekterte praktiker

Ferdigheter
kunne arbeide med og videreutvikle grunnlaget for egen veilederposisjon
ha erfaring med utøvelse av selvledelse
ha erfaring med utøvelse av gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering

Generell kompetanse
ha videreutviklet evnen til selvrefleksjon i veiledning
ha et reflektert forhold til kunnskapsbegreper og kunnskapsformer i veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning|Annet

Obligatoriske arbeidskrav:
Personlig læreplan x 1
Refleksjonslogg x 1
Veiledningspraksis 30 t

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arb.krav- se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Refleksjonsbasert hjemmeeksamen (individuell) over én uke.
3500 ord

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
For kandidater som får ikke bestått må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tverrfaglig veiledning (VVEILEDN)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen** 100/100

Utlevering
08.11.2017

Innlevering
12.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera. ntnu.inspera.no -> logg inn med Feide (samme som på alle andre systemer ved NTNU) https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.