course-details-portlet

VB8008 - Avanserte polymerkompositter

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 60/100
Arbeider 40/100

Faglig innhold

- Composite materials - Different types of matrix, fiber, core material - Laminate Theory - Behavior of composites - Strength of composites - Characterization of composites - Damage mechanics, failure criteria - Multifunctional composites - Damage assessment - Non-destructive evaluation

Læringsutbytte

The students will be able to understand, measure and describe physical, mechanical and material properties that affect the behavior of polymers and composites when exposed to different service environments. Students will be able to understand and use the most important theoretical principles (chemical nature, physico-chemical properties, interfaces, joining, lamination theory, strength analysis, mechanical properties) for the design and construction of products made of polymers and composite materials. Students must design standard components that they will form in the laboratory. Students will then verify their knowledge of design by testing the fabricated components.

Mer om vurdering

Assignments account for 40 points out of 100
Oral Examination accounts for 60 points out of 100

In order for students to pass, they must reach at least 70 out of 100 points.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100

Utlevering 28.01.2021

Innlevering 29.01.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 08:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 40/100

Utlevering 02.01.2021

Innlevering 15.01.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 15:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU