course-details-portlet

VB6121 - Trådløs industriell kommunikasjon

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Kurset består av følgende emner:

• Introduksjon til trådløs industriell kommunikasjon

• Introduksjon til industri 4.0

• "Cyber physical system and Internet of things (IoT)"

• Grunnleggende kunnskap om kommunikasjonssystemer og trådløs kanal

• Introduksjon til forskjellige industrielle kommunikasjonssystemer: Trådløst LAN, IEEE 802.15.4 (Zigbee), WirelessHART

• 5G med fokus på industrielle applikasjoner

• Trådløs sikkerhet

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunnskap om de forskjellige funksjonene i trådløs industriell kommunikasjon for bærekraft og strategi
 • Forståelse av de forskjellige industrielle trådløse kommunikasjonssystemene
 • Forståelse av egenskapene til trådløs industriell kanal
 • Kunnskap om Industry 4.0 konseptet , "cyber-physical systems" / tingenes internett (IoT), 5G-teknologier, trådløs sikkerhet, etc.

Ferdigheter:

 • Kan forstå mulighetene så vel som utfordringene ved utplassering av kommunikasjonssystemer i industrielle scenarier
 • Kan forklare ulike IKT-konsepter introdusert i dette kurset
 • Kan utføre en uavhengig og begrenset forskning på systemdesign av trådløse industrielle kommunikasjonssystemer

Generell kompetanse:

 • Forstå de forskjellige trådløse industrielle automatiseringsevner
 • Forstå forskjellen på industrielle miljøer fra perspektivet til trådløs kanalutbredelse
 • Forstå de forskjellige IKT-teknologiene som er introdusert i dette kurset
 • Kan bidra til nytenking og innovasjon innen trådløs industriell kommunikasjon
 • Kan bruke sin kunnskap og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte oppgaver og prosjekter innen trådløs industriell kommunikasjon

Læringsformer og aktiviteter

Digital samling/undervisning

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE51)

Forkunnskapskrav

The course is open for students with background in engineering.

Kursmateriell

Behrouz A Forouzan: " Data Communications and Networking", 5th Edition, 2013 IDC Technologies: "Industrial Wireless for Engineers and Technicians", 2008.

Bogdan M. Wilamowski, J. David Irwin, Industrial Communication Systems (The Industrial Electronics Handbook), 2012.

Vitenskapelige artikler og rapporter

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Telekommunikasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU