course-details-portlet

TYSK6203 - Tyskland forteller

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Det faglige innholdet på kurset vil variere fra studieår til studieår. Felles for kursvariantene er at de tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i tysk samtidslitteratur og -kultur, og at det arbeides med ulike sjangre og medieringsformer. Kurset kan inngå i en fordypning i tysk (2000-nivå) i en bachelorgrad i fremmedspråk. Kan også inngå i valgfri del i en bachelorgrad.

Læringsutbytte

Kunnskaper Etter fullført kurs kan deltakeren - gi eksempler på forfattere og verk innenfor samtidslitteratur, beskrive og sammenlikne disse - analysere, kontekstualisere og tolke det aktuelle pensummaterialet Ferdigheter Etter fullført kurs kan deltakeren - tilegne seg kunnskap om forholdet mellom form og innhold i ulike sjangre og medieringsformer. - utvikle en problemstilling og gjennomføre en undersøkelse av selvvalgt material for å svare på problemstillingen - presentere pensumrelaterte problemstillinger i en språklig form som er tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner Generell kompetanse Etter fullført kurs kan deltakeren - utvikle en forståelse for utvalgte problemstillinger innen tysk samtidslitteratur og -kultur - formidle analyser og refleksjoner ved hjelp av ulike medier i en passende språklig form

Læringsformer og aktiviteter

1 samling ved NTNU 1 ukes opphold i Berlin. Kurset er samlingsbasert med en ekskursjon til Tyskland. Den øvrige veiledningen med ulike oppgaver er nettbasert. Obligatoriske aktiviteter 1 skriftlig oppgave 1 muntlig presentasjon

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig oppgave
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen og muntlig eksamen, som hver teller 50 %. Karakterskala A-F

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Anvendt språkvitenskap, fjernundervisning (FJAVS)
Tysk årsstudium, fjernundervisning (FJTYSK)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU