course-details-portlet

TYSK2404 - Fleksibelt fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet omhandler et sentralt tema innenfor tysk språk, litteratur eller kulturkunnskap, eller et tverrdisiplinært tema som involverer mer enn én av disse disiplinene. Nærmere beskrivelse av det faglige innholdet i emnet vil foreligge i pensumlisten for tysk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har kunnskap om et spesifikt språklig, litterært og/eller kulturvitenskapelig tema

Ferdigheter
Kandidaten
- kan gjøre rede for sin kritiske forståelse av temaet
- kan bygge opp en akademisk argumentasjon innenfor temaet
- kan presentere fagstoffet skriftlig og muntlig på tysk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, diskusjoner, veiledning.

Obligatorisk aktivitet:
- 1 skriftlig oppgave
- 1 muntlig presentasjon

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen (7 dager) på 2400-3200 ord.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Eksamen skal besvares på tysk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU