TYSK0502 - Tysk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 10 minutter D
Skriftlig eksamen 2/3 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir studentene en videre innføring i tysk allmennspråk med videre oppbygging av ordforråd og grammatikk for å kunne kommunisere i dagligdagse situasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten
-har grunnleggende kunnskap i tysk språk, kultur og samfunnsliv og samfunnsforhold (nivå A2/ trinn 2 i Det felles europeiske rammeverket for språk )

Ferdigheter

Kandidaten
-kan forstå og gjøre seg forstått på nivå A2/ trinn 2
-kan lese og forstå formelle og uformelle tekster
-kan skrive sammenhengende tekster
-kan delta i spontane samtaler om ulike temaer, diskutere og uttrykke egen mening

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning (forelesning, skriftlige og muntlige øvinger, presentasjoner og gruppearbeid).
Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid

Mer om vurdering

Vurderingsform: Skriftlig eksamen (4 timer) og muntlig eksamen (ca. 10 minutter). Tellingsandel henholdsvis 2/3 og 1/3. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge deler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3 D
Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 D 07.12.2017 09:00 DI172 , Storhall del 2
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 D
Vår ORD Skriftlig eksamen 2/3 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.