TVUT8010 - Tradisjonelle stavkonstruksjoner og tradisjonsfaglig utøving

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk rapport

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Videreutdanning i tradisjonsbyggeri og bygningsvern (FTVIDBYGN)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.