TVM4905 - Vannforsynings- og avløpsteknikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I dette emnet utføres Masteroppgaven knyttet til fagfeltet Vannforsynings- og avløpsteknikk ved Institutt for vann- og miljøteknikk. Studenter velger og utformer opplegg og innhold for sitt arbeid i fellesskap med faglærer, og eventuelt i samråd med ekstern biveileder fra bedrift eller forvaltning.

Læringsutbytte

Ingress: Studenten skal gjennomføre en masteroppgave innen fagområdet.

Kunnskaper:
Benytte vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeide innen fagområdet.

Ferdigheter:
Studentene skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en hovedoppgave i hht. vedtatte standarder.

Generell kompetanse:
Dokumentert vitenskapelig kompetanse ved gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig masteroppgave med veiledning. Oppgaven kan helt eller delvis utføres ved en bedrift, etter avtale med faglærer.

Mer om vurdering

Muntlig presentasjon kan være med på å justere karakteren på masteroppgaven opp eller ned.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Environmental Engineering (MSENVIENG)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 16.05.2018 09:00
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.