course-details-portlet

TVM4520 - Vannkraft og vassdragsteknikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet i vassdragsteknikk tar sikte på at studenten skal fordype seg i et spesifikt tema, ved å innhente kompletterende kunnskap gjennom litteratursøk og kombinere dette med egen kunnskap. Studenten skal gjennomføre et eget selvstendig prosjektarbeid som kan være i form av en utredning, et forprosjekt for et vannkraftanlegg eller et vassdragsteknisk anlegg for flomkontroll eller erosjonskontroll, el.l. Det kan også være et eksperimentelt arbeid i laboratoriet eller utarbeidelse av programvare. Prosjektarbeidet skal inkludere utarbeidelse av prosjektplan med milepæler, rapportering av framdrift og utarbeidelse av en sluttrapport.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha kunnskaper om:
- Gjennomføring av et prosjektarbeid med definerte faglige forventninger, tidsrammer, ressursbruk og formelle krav.
- Ingeniør- og forskningsmessige arbeidsoppgaver innenfor vannkraftverk og vassdragsteknikk.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne:
- Velge arbeidsmetodikk for å løse ingeniør- og forskningsmessige oppgaver
- Gjennomføre prosjektarbeid
- Skrive en formelt korrekt prosjektrapport som belyser bakgrunn, metodikk, utført arbeid, resultat og konklusjoner.

Generell kompetanse:
Studenten kan:
Utføre prosjektarbeid innenfor vannkraftverk og vassdragsdteknik.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Obligatorisk deltakelse i kurset Forskningsmetoder som avholdes ved semesterstart.

Kursmateriell

Individuelt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4720 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU