course-details-portlet

TVM4520 - Vannkraft og vassdragsteknikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet i vassdragsteknikk tar sikte på at studenten skal fordype seg i et spesifikt tema, ved å innhente kompletterende kunnskap gjennom litteratursøk og kombinere dette med egen kunnskap. Studenten skal gjennomføre et eget selvstendig prosjektarbeid som kan være i form av en utredning, et forprosjekt for et vannkraftanlegg eller et vassdragsteknisk anlegg for flomkontroll eller erosjonskontroll, el.l. Det kan også være et eksperimentelt arbeid i laboratoriet eller utarbeidelse av programvare. Prosjektarbeidet skal inkludere utarbeidelse av prosjektplan med milepæler, rapportering av framdrift og utarbeidelse av en sluttrapport.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha kunnskaper om:
- Gjennomføring av et prosjektarbeid med definerte faglige forventninger, tidsrammer, ressursbruk og formelle krav.
- Ingeniør- og forskningsmessige arbeidsoppgaver innenfor vannkraftverk og vassdragsteknikk.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne:
- Velge arbeidsmetodikk for å løse ingeniør- og forskningsmessige oppgaver
- Gjennomføre prosjektarbeid
- Skrive en formelt korrekt prosjektrapport som belyser bakgrunn, metodikk, utført arbeid, resultat og konklusjoner.

Generell kompetanse:
Studenten kan:
Utføre prosjektarbeid innenfor vannkraftverk og vassdragsdteknik.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.
Seminarer.

Kursmateriell

Individuelt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4720 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 20.12.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU