TVM4520 - Vannkraft og vassdragsteknikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet i vassdragsteknikk tar sikte på at studenten skal fordype seg i et spesifikt tema, ved å innhente kompletterende kunnskap gjennom litteratursøk og kombinere dette med egen kunnskap. Studenten skal gjennomføre et eget selvstendig prosjektarbeid som kan være i form av en utredning, et forprosjekt for et vannkraftanlegg eller et vassdragsteknisk anlegg for flomkontroll eller erosjonskontroll, el.l. Det kan også være et eksperimentelt arbeid i laboratoriet eller utarbeidelse av programvare. Prosjektarbeidet skal inkludere utarbeidelse av prosjektplan med milepæler, rapportering av framdrift og utarbeidelse av en sluttrapport.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha kunnskaper om:
- Gjennomføring av et prosjektarbeid med definerte faglige forventninger, tidsrammer, ressursbruk og formelle krav.
- Ingeniør- og forskningsmessige arbeidsoppgaver innenfor vannkraftverk og vassdragsteknikk.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne:
- Velge arbeidsmetodikk for å løse ingeniør- og forskningsmessige oppgaver
- Gjennomføre prosjektarbeid
- Skrive en formelt korrekt prosjektrapport som belyser bakgrunn, metodikk, utført arbeid, resultat og konklusjoner.

Generell kompetanse:
Studenten kan:
Utføre prosjektarbeid innenfor vannkraftverk og vassdragsdteknik.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Kursmateriell

Individuelt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4720 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
01.12.2017

Innlevering
20.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.