course-details-portlet

TVM4510 - Vannforsynings- og avløpsteknikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet innen VA-teknikk tar sikte på at studenten skal fordype seg i et spesifikt tema innen VA-teknikken, herunder innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap. Videre skal studenten gjennomføre et eget, selvstendig prosjektarbeid, som kan være i form av en utredning, et forprosjekt for et VA-anlegg eller et eksperimentelt arbeid. Dette skal også inkludere utarbeidelse av en prosjektplan med milepæler, rapportering av delresultat og skriving av en prosjektrapport.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

- Dybdeforståelse for et spesifikt tema innen VA-teknikken.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

- Innhente kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere det med annen kunnskap

- Gjennomføre selvstendig prosjektarbeid (utredning, forprosjekt, eksperimentelt arbeid)

- Utarbeide prosjektplan med milepæler, rapportering av resultat og skriving av prosjektrapport.

 

Generell kompetanse

Studenten forstår:

- Betydningen av det valgte tema innenfor vann- og miljøteknologifeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Serie med felles forelesninger (4-6) som introduksjon til individuelt arbeid.

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Kursmateriell

Individuelt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4710 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • VA-teknikk
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Akvakultur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
01.12.2021

Innlevering
20.12.2021


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU