TVM4510 - Vannforsynings- og avløpsteknikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet innen VA-teknikk tar sikte på at studenten skal fordype seg i et spesifikt tema innen VA-teknikken, herunder innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap. Videre skal studenten gjennomføre et eget, selvstendig prosjektarbeid, som kan være i form av en utredning, et forprosjekt for et VA-anlegg eller et eksperimentelt arbeid. Dette skal også inkludere utarbeidelse av en prosjektplan med milepæler, rapportering av delresultat og skriving av en prosjektrapport.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om:
- Dybdeforståelse for et spesifikt tema innen VA-teknikken.

Ferdigheter
Studenten kan:
- Innhente kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere det med annen kunnskap
- Gjennomføre selvstendig prosjektarbeid (utredning, forprosjekt, eksperimentelt arbeid)
- Utarbeide prosjektplan med milepæler, rapportering av resultat og skriving av prosjektrapport.

Generell kompetanse
Studenten forstår:
- Betydningen av det valgte tema innenfor vann- og miljøteknologifeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Kursmateriell

Individuelt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4710 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
01.12.2017

Innlevering
20.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.