course-details-portlet

TVM4116 - Hydromekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg både væsker som er i ro og som er i bevegelse. Det omfatter væskers fysiske egenskaper, hydrostatikk og dynamiske bevegelsesligninger samt prinsippene om konservering av masse og konservering av energi og impulssatsen. Det legges spesiell vekt på grunnleggende anvendelsesområder som rørstrømning, kanalstrømning, lineær bølgeteori samt drag- og løftekrefter på legemer og konstruksjoner.

Grunnleggende fluidmekanikk: hydrostatikk, vannkontinuitet, momentumligning, Bernoullis ligning, Energiligning, Navier-Stokes-ligning, rør- og kanalstrøm, entalls- og friksjonstap, Manning+Chezys ligninger, Darcy-Weissbachs ligning, Moodys diagram, drag og løft, lineær bølgeteori etc.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Hvordan basisligningene for strømning i fluider fremkommer og kan utledes.
 • Hvordan en velger hvilke ligninger som brukes til å løse praktiske problemer i forskjellige strømningssituasjoner.
 • Typiske hydrauliske problemstillinger som oppstår i forbindelse med bygging av vannkraftanlegg, elveforbygninger, vannforsyningsanlegg, havner og faste marine konstruksjoner.
 • Hvordan laboratorieforsøk og tredimensjonale numeriske programmer kan gi svar på kompliserte strømningssituasjoner.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Beregne energitap i rørsystemer, effekt av vannkraftverk og nødvendig kapasitet på pumper.
 • Beregne vannstandssprang og kapasitet av overløp.
 • Beregne hydrostatiske krefter på dykkede legemer og luker.
 • Beregne bevegelsen av ikkebrytende overflatebølger på vann, i hht lineær bølgeteori, og belastningen slike bølger gir på sirkulær-sylindriske konstruksjoner.
 • Beregne hydrostatisk stabilitet av flytende lektere og lignende for forskjellig last.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Se sammenhengen mellom utledning av basisligningene og løsning av praktiske strømningsproblemer.
 • Vite hvilke problemstillinger som kan løses med forenklede metoder, og hvilke som krever mer kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske teori-, regne- og laboratorieøvinger. Frivillig nettbasert øvingsopplegg. Det er 12 regneøvinger i emnet, der 8 av disse må være levert inn innen fristen for å kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk laboratorieøving. Veiledning for regneøvinger i auditorium av studentassistenter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamen er en 4-timers digital skoleeksamen.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli omgjort til muntlig.

Kursmateriell

Kompendium i bølgeteori, skrevet av Geir Moe. Kompendium i Hydromekanikk, skrevet av Nils Reidar Olsen. Boken "Engineering Fluid Mechanics", av Elger, Williams, Crowe, Roberson.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU