course-details-portlet

TVM4116 - Hydromekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet tar for seg både væsker som er i ro og som er i bevegelse. Det omfatter væskers fysiske egenskaper, hydrostatikk og dynamiske bevegelsesligninger samt prinsippene om konservering av masse og konservering av energi og impulssatsen. Det legges spesiell vekt på grunnleggende anvendelsesområder som rørstrømning, kanalstrømning, lineær bølgeteori samt drag- og løftekrefter på legemer og konstruksjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskap om:
- Hvordan basisligningene for strømning i fluider fremkommer og kan utledes.
- Hvordan en velger hvilke ligninger som brukes til å løse praktiske problemer i forskjellige strømningssituasjoner.
- Typiske hydrauliske problemstillinger som oppstår i forbindelse med bygging av vannkraftanlegg, elveforbygninger, vannforsyningsanlegg, havner og faste marine konstruksjoner.
- Hvordan laboratorieforsøk og tredimensjonale numeriske programmer kan gi svar på kompliserte strømningssituasjoner.

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
- Beregne energitap i rørsystemer, effekt av vannkraftverk og nødvendig kapasitet på pumper.
- Beregne vannstandssprang og kapasitet av overløp.
- Beregne hydrostatiske krefter på dykkede legemer og luker.
- Beregne bevegelsen av ikkebrytende overflatebølger på vann, i hht lineær bølgeteori, og belastningen slike bølger gir på sirkulær-sylindriske konstruksjoner.
- Beregne hydrostatisk stabilitet av flytende lektere og lignende for forskjellig last.

Generell kompetanse
Studenten kan:
- Se sammenhengen mellom utledning av basisligningene og løsning av praktiske strømningsproblemer.
- Vite hvilke problemstillinger som kan løses med forenklede metoder, og hvilke som krever mer kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske teori-, regne- og laboratorieøvinger. Frivillig nettbasert øvingsopplegg. Det er 12 regneøvinger i emnet, der 8 av disse må være levert inn innen fristen for å kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk laboratorieøving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium i bølgeteori, skrevet av Geir Moe. Kompendium i Hydromekanikk, skrevet av Nils Reidar Olsen. Boken "Engineering Fluid Mechanics", 9/10. utgave, 2010/2014 av Elger, Williams, Crowe, Roberson.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU