course-details-portlet

TVM4106 - Hydrologisk modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Konsentrerte og fordelte hydrologiske modellar. Oppdatering av modellar og prognosering av tilsig. Bruk av geografiske informasjonssystem i hydrologi. Flom og flomvarsling. Snøhydrologi. Vassdragsmodellar. Simulering av vasskraftsystemet.

Læringsutbytte

Å gi en grundig forståelse av oppbygging og struktur i sentrale hydrologiske modellar. Lære å anvende hydrologiske simuleringssystem for å løyse praktiske problemstillingar.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar og seminar. Rekneøvingar og øvingar i bruk av simuleringsmodellar. Øvingar i felt. Forelesingar på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltøving
  • Dataøvingar

Kursmateriell

Killingtveit og Sælthun: Hydrology, 1997.
Beven, K. Rainfall: Runoff modelling, John Wiley, 2001.
Utdrag fra bøker og artiklar.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2011

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Hydroteknikk
  • Teknologiske fag
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Vassdragsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 05.12.2011 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU