course-details-portlet

TTT4290 - Bioakustikk for biodiversitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 2 timer E

Faglig innhold

Funksjoner til akustisk kommunikasjon, lydgenerering, lydforplantning, hørsel, ekkolokalisering.

Kroniske og akutte påvirkninger av menneskeskapt støy.

Skadebegrensningstiltak.

Bioakustisk monitorering for biomangfold.

Læringsutbytte

Kandidaten

Har kunnskap om

 • Lydgenerering hos dyr
 • Lydforplantning i luft og vann
 • Hoersel hos dyr
 • Påvirkninger av menneskekapt stoey
 • Sensorer og utstyr til bioakustisk monitorering

Kan

 • Planlegge og virkeliggjoere bioakustisk datasamling
 • Post-prosessere bioakustiske feltopptak med dedikerte verktoey eller ved bruk av programmering

Generell kompetanse: kandidaten får trening i rapportskriiving og feltarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentpresentasjoner, selvstudium og praktisk øving med rapport.

Mer om vurdering

50 % Skriftlig eksamen

50 % Rapport

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Anvendt geofysikk
 • Zoologisk økologi
 • Fysikk
 • Økologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 E 30.11.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 3
Høst ORD Rapport 50/100

Innlevering
14.11.2022


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU