TTT4250 - Akustisk måleteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet innholder en grunnleggende del om omvandlere, signalbehandling og statistikk for akustiske målinger. Resten av emnet dekker et bredt omfang av typiske måleoppgaver innen akustikk, fra lydutstråling til rom- og bygningsakustikk, marin akustikk, psykoakustikk og hørsel.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten erfaring med akustisk måleteknikk og instrumentering.

Kunnskap:
(1) Å få en grunnleggende forståelse av teorien bak vanlige måleoppgaver innen akustikk.
(2) Å få en dyp forståelse av nøyaktighet hva gjelder omvandlere, omgivelser og signalbehandling som er involvert i en akustisk målesituasjon.
(3) Å få en oversikt over de nasjonale og internasjonale standardene for akustiske målinger.

Ferdigheter:
(1) Å bli istand til å utføre en standardisert måling ifølge relevant standard, og å skrive en rapport om måleresultatene.
(2) Å bli istand til å analysere stokastiske og systematiske feil som påvirker en akustisk måling.

Generell kompetanse:
(1) Å samarbeide rundt løsning av en praktisk måleoppgave.
(2) Å vurdere kvaliteten av egne måleresultat.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset innbefatter en liste over mulige laboppgaver som kan velges, og som dekker et bredt område innen akustikk. Studentene må velge seks av disse oppgavene, og for hver og en av dem blir det gitt en kort forelesning om relevant teori. I tillegg er det obligatotiske forberedende øvinger som må gjøres individuellt av hver student og innleveres. Skriftlige lab.rapporter må også leveres inn individuelt, og de innleverte rapportene legges til grunn for karaktersettingen. Kurset har ikke noen slutteksamen. Lab.oppgavene kommer for en stor del til å følge internasjonal standard og innbefatter lydutstråling, rom- og bygningsakustikk, marin akustikk, psykoakustikk og hørsel.

Kursmateriell

Kursmateriellet er en samling artikler og utdrag fra bøker som er relevant for de forskjellige lab. oppgavene.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.