course-details-portlet

TTT4250 - Akustisk måleteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet innholder en grunnleggende del om omvandlere, signalbehandling og statistikk for akustiske målinger. Resten av emnet dekker et bredt omfang av typiske måleoppgaver innen akustikk, fra lydutstråling til rom- og bygningsakustikk, marin akustikk, psykoakustikk og hørsel.

Læringsutbytte

Emnet skal gi erfaring med akustisk måleteknikk og instrumentering. Kunnskap: Kandidaten har: - God kunnskap om av teorien bak vanlige måleoppgaver innen akustikk. - Dyp forståelse av nøyaktighet hva gjelder omvandlere, omgivelser og signalbehandling som er involvert i en akustisk målesituasjon. - Inngående kunnskap om de nasjonale og internasjonale standardene for akustiske målinger. Ferdigheter: Studenten kan: - Utføre målinger etter ulike standarder - Analysere stokastiske og systematiske feil som påvirker akustiske målinger. - Skrive gode utfyllende rapporter om gjennomføring av standardiserte målinger og måleoppsett. Generell kompetanse: Studenten kan samarbeide rundt løsning av praktiske måleoppgavene og vurdere kvaliteten av egne måleresultat.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset innbefatter en liste over mulige laboppgaver som kan velges, og som dekker et bredt område innen akustikk. Studentene må velge seks av disse oppgavene, og for hver og en av dem blir det gitt en kort forelesning om relevant teori. I tillegg er det obligatotiske forberedende øvinger som må gjøres individuellt av hver student og innleveres. Skriftlige lab.rapporter må også leveres inn individuelt, og de innleverte rapportene legges til grunn for karaktersettingen. Kurset har ikke noen slutteksamen. Lab.oppgavene kommer for en stor del til å følge internasjonal standard og innbefatter lydutstråling, rom- og bygningsakustikk, marin akustikk, psykoakustikk og hørsel.

Mer om vurdering

Karakteren settes basert på vurdering av arbeider som inneholder øvelser, laboratoriearbeid og skriving av rapporter. Ved ikke bestått må alle deler gjennomføres ved neste ordinære avvikling av emnet.

Kursmateriell

Kursmateriellet er en samling artikler og utdrag fra bøker som er relevant for de forskjellige lab. oppgavene.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Elektroteknikk
  • Marin teknologi
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU