TTT4205 - Mikrobølgeteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Dette kurset fokuserer på at en del av elektronikk forbundet med mikro/millimeter-bølge telekommunikasjon, radar og fjernmåling, databehandling, moderne materiale, teknologi, mat industri, kjemi og medisin.
Viktigste oppmerksomhet er betalt for å lære elevene det elektromagnetiske prinsipper, analytiske og numeriske simuleringer, og design teknikker for passiv distribuerte komponenter og deres integrasjoner.
Blant de studerte komponenter er waveguides og integrert overføringslinjer, grunnleggende krets-elementer, mikrobølge passive enheter som er produsert ved hjelp av ulike elektroniske teknologier og brukes i mange programmer vurdert i dette kurset.
Studentene får praktiske ferdigheter i simulering, design og målinger av passiv integrerte komponenter ved hjelp av avansert krets og elektromagnetisk design software-verktøy, måleinstrumenter og et rikt sett av mikrobølgeovn komponenter demonstrert og analysert i klassen.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap i mikrobølge- og høyhastighets komponenter. Slike komponenter er viktige i dagens elektronikk fordi frekvensen og klokkehastighet stadig øker i analoge og digitale kretser og systemer.

Emnet skal gjøre studentene i stand til å

Kunnskaper:
1. Forstå de viktigste grunnsetninger av mikrobølge teknikk;
2. Kjenne til de viktigste mikrobølge componenter og dennes parametre;
3. Kjenne til de viktigste mikrobølge teknologier;
4. Kjenne til de viktigste design prinsipper.

Ferdigheter:
Studentene skal være i stand til å beregne passive mikrobølge komponenter og å bruke Agilent Advanced Design System for beregning og design av passive mikrobølge kretser.Noen ferdigheter i måling av passive komponenter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Emnet foreleses på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Oppgaver er i skriftlig rapport og muntlig forsvar.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

D.M. Pozar, Microwave Engineering, J.Wiley&Sons, Inc., 1998.
G.A. Kouzaev, Applications of Advanced Electromagnetics. Components and Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 169, Springer, Berlin-Heidelberg, 2012.
T.C. Edwards and M.B Steer, Foundations of Interconnects and Microstrip Design, J. Wiley&Sons, 2000 .

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 07.12.2017 09:00 D1
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.