course-details-portlet

TTT4205 - Mikrobølgeteknikk og Terahertzteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Dette kurset fokuserer på at en del av elektronikk forbundet med mikro/millimeter-bølge og terahertz telekommunikasjon, radar og fjernmåling, databehandling, moderne materiale, teknologi, næringsmiddelindustri, kjemi og medisin. Hovedoppmerksomheten er å lære studentene de elektromagnetiske prinsippene, analytiske og numeriske simuleringer og designteknikker for passive distribuerte komponenter og integrering. Blant de studerte komponentene er bølgeledere og integrerte transmisjonslinjer, grunnleggende kretselementer og mikrobølge og terahertz passive enheter produsert ved hjelp av ulike elektroniske teknologier og brukes til mange applikasjoner som vurderes i dette kurset. Studentene får praktiske ferdigheter i simulering, design og målinger av passiv integrerte komponenter ved hjelp av avansert krets og elektromagnetisk design software-verktøy, måleinstrumenter og et rikt sett av mikrobølgeovn komponenter demonstrert og analysert i klassen.

Læringsutbytte

Kunnskaper: kandidaten har - detaljert kunnskap om de viktigste grunnsetninger av mikrobølge teknikk - kunnskap om de viktigste mikrobølge komponentene og deres parametre; - kunnskap om detaljer i de viktigste mikrobølge teknologier; - god kjennskap til de viktigste design prinsipper. Ferdigheter: Kandidaten kan - beregne passive mikrobølge komponenter - bruke Agilent Advanced Design System for beregning og design av passive mikrobølge kretser. - måling av passive komponenter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Emnet foreleses på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Oppgaver er i skriftlig rapport og muntlig forsvar. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

D.M. Pozar, Microwave Engineering, J.Wiley&Sons, Inc., 1998. G.A. Kouzaev, Applications of Advanced Electromagnetics. Components and Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 169, Springer, Berlin-Heidelberg, 2012. T.C. Edwards and M.B Steer, Foundations of Interconnects and Microstrip Design, J. Wiley&Sons, 2000 .

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Telekommunikasjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU