course-details-portlet

TTT4205 - Mikrobølgeteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Dette kurset fokuserer på at en del av elektronikk forbundet med mikro/millimeter-bølge telekommunikasjon, radar og fjernmåling, databehandling, moderne materiale, teknologi, næringsmiddelindustri, kjemi og medisin.
Hovedoppmerksomheten er å lære studentene de elektromagnetiske prinsippene, analytiske og numeriske simuleringer og designteknikker for passive distribuerte komponenter og integrering.
Blant de studerte komponentene er bølgeledere og integrerte transmisjonslinjer, grunnleggende kretselementer og mikrobølge passive enheter produsert ved hjelp av ulike elektroniske teknologier og brukes til mange applikasjoner som vurderes i dette kurset.
Studentene får praktiske ferdigheter i simulering, design og målinger av passiv integrerte komponenter ved hjelp av avansert krets og elektromagnetisk design software-verktøy, måleinstrumenter og et rikt sett av mikrobølgeovn komponenter demonstrert og analysert i klassen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
kandidaten har
- detaljert kunnskap om de viktigste grunnsetninger av mikrobølge teknikk
- kunnskap om de viktigste mikrobølge komponentene og deres parametre;
- kunnskap om detaljer i de viktigste mikrobølge teknologier;
- god kjennskap til de viktigste design prinsipper.

Ferdigheter:
Kandidaten kan
- beregne passive mikrobølge komponenter
- bruke Agilent Advanced Design System for beregning og design av passive mikrobølge kretser.
- måling av passive komponenter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Emnet foreleses på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Oppgaver er i skriftlig rapport og muntlig forsvar.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

D.M. Pozar, Microwave Engineering, J.Wiley&Sons, Inc., 1998.
G.A. Kouzaev, Applications of Advanced Electromagnetics. Components and Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 169, Springer, Berlin-Heidelberg, 2012.
T.C. Edwards and M.B Steer, Foundations of Interconnects and Microstrip Design, J. Wiley&Sons, 2000 .

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Telekommunikasjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 04.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU