TTT4180 - Teknisk akustikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer B

Faglig innhold

Emnet gir det teoretiske grunnlaget for akustiske beregninger. Spesiellt blir det gjennomgått: enkle svingende system, vibrasjon av strenger og tynne plater, grunnlaget for den akustiske bølgeligningen og løsninger av denne, refleksjon, transmisjon og avstråling av akustiske bølger. Lyd i lukkete rom og kanaler. Introduksjon til rom- og bygningsakustikk. Introduksjon til bruk av numeriske metoder for beregning av akustiske felt.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en innføring i grunnleggende akustisk teori og slik teoris anvendelse i praktiske situasjoner.

Kunnskap:
(1) Å kjenne det teoretiske grunnlaget for generering, utbredelse og demping av lyd og mekaniske vibrasjoner.
(2) Vite hvordan man kan bruke generell akustisk teori til vanlige praktiske anvendelser.

Ferdigheter:
(1) Å kunne dimensjonere og analysere svingende mekaniske system som masse/fjær kombinasjoner, vibrerende strenger og vibrerende plater.
(2) Å kjenne og vurdere enkle beregningsmetoder for praktisk regulering av lyd i rom og kanalsystemer.
(3) Å kunne beregne lydrefleksjon og -transmisjon gjennom flerlags strukturer.
(4) Å kunne vurdere tiltak mot uønsket lyd.

Generell kompetanse:
Emnet gir erfaring i bruk av teoretisk/matematisk kunnskap til løsning av praktiske ingeniøroppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige regneøvinger, obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kursmateriell oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2085 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 B 06.12.2018 09:00 Hall A , SL274 , SL215 , SL120
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.