course-details-portlet

TTT4180 - Teknisk akustikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 1 15/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer C
Oppgave 2 15/100

Faglig innhold

Emnet gir det teoretiske grunnlaget for akustiske beregninger med vekt på analytiske metoder. Spesielt blir det gjennomgått: enkle svingende system, vibrasjon av strenger, bjelker, membraner og tynne plater, grunnlaget for den akustiske bølgeligningen og løsninger av denne, refleksjon, transmisjon, refraksjon og avstråling av akustiske bølger. Lyd i lukkete rom og kanaler. Introduksjon til rom- bygnings- og miljøakustikk. Introduksjon til bruk av numeriske metoder for beregning av akustiske felt.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har (1) Dyptgående teoretiske grunnlag for generering, utbredelse og demping og mottagelse av lyd og mekaniske vibrasjoner. (2) Inngående kunnskap om hvordan man kan bruke generell akustisk teori til vanlige praktiske anvendelser, gjelder også infralyd og ultralyd. Ferdigheter: Studenten kan (1) dimensjonere og analysere svingende mekaniske system som masse/fjær kombinasjoner, vibrerende strenger og membraner, vibrerende bjelker og plater. (2) kjenne og vurdere enkle beregningsmetoder for praktisk regulering av lyd i rom og kanalsystemer. (3) beregne lydrefleksjon og -transmisjon gjennom flerlags strukturer. (4) vurdere tiltak mot uønsket lyd. Generell kompetanse: Emnet gir erfaring i bruk av teoretisk/matematisk kunnskap til løsning av praktiske ingeniøroppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige regneøvinger, obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav

Mer om vurdering

Studenten skal levere minst 4 av 6 arbeidskrav i løpet av semesteret. Hvert arbeidskrav består av teoretiske øvinger som tilsvarer materiale som er presentert i forelesning, og som hjelper å forberede seg for eksamen.

Oppgave 1 handler om feltmålinger som gjennomføres av studenter i små grupper. Målingene gir grunnlag til analyse og individuell rapport som leveres med kalibrerte lydopptak.

Oppgave 2 består av (1) bruk av et simuleringsprogram i Matlab på ulike konfigurasjoner og (2) implementering av en enkel numerisk metode. Kode leveres med rapporten.

Ved gjentak må hele emnet gjentas. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kursmateriell oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2085 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 C 11.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 12
DI172 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Høst ORD Oppgave 1 15/100

Utlevering
08.10.2023

Innlevering
15.10.2023


10:00


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 2 15/100

Utlevering
05.11.2023

Innlevering
12.11.2023


10:00


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU