course-details-portlet

TTT4180 - Teknisk akustikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir det teoretiske grunnlaget for akustiske beregninger med vekt på analytiske metoder. Spesielt blir det gjennomgått: enkle svingende system, vibrasjon av strenger, bjelker, membraner og tynne plater, grunnlaget for den akustiske bølgeligningen og løsninger av denne, refleksjon, transmisjon, refraksjon og avstråling av akustiske bølger. Lyd i lukkete rom og kanaler. Introduksjon til rom- bygnings- og miljøakustikk. Introduksjon til bruk av numeriske metoder for beregning av akustiske felt.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har (1) Dyptgående teoretiske grunnlag for generering, utbredelse og demping og mottagelse av lyd og mekaniske vibrasjoner. (2) Inngående kunnskap om hvordan man kan bruke generell akustisk teori til vanlige praktiske anvendelser, gjelder også infralyd og ultralyd. Ferdigheter: Studenten kan (1) dimensjonere og analysere svingende mekaniske system som masse/fjær kombinasjoner, vibrerende strenger og membraner, vibrerende bjelker og plater. (2) kjenne og vurdere enkle beregningsmetoder for praktisk regulering av lyd i rom og kanalsystemer. (3) beregne lydrefleksjon og -transmisjon gjennom flerlags strukturer. (4) vurdere tiltak mot uønsket lyd. Generell kompetanse: Emnet gir erfaring i bruk av teoretisk/matematisk kunnskap til løsning av praktiske ingeniøroppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige regneøvinger, obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og oppgaver 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kursmateriell oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2085 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 03.12.2021
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU