TTT4175 - Marin akustikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emenet gir det grunnlaget for undervanns akustikk. Det blir gjennomgått: den akustiske bølgeligningen, akustisk bølgeforplatning, refleksjon, transmsjon i fluid mediere, stråletracing og normal mode metoder for å løse den akustiske bølgeligningen; det prinsippet for å konstruere undervanns akustiske system som elektroakustiske signalomformer for å generere og motake lyd, sonar og ekkolodd og anvendelser for å oppdage og lokalisere objekter i undervann, signalbehandling i sonar systemer og sonarligninger og anvendelser.

Læringsutbytte

Kunnskap:
(a) lære grunnprinsippet til å establere akustisk bølgeligning;
(b) forstå teknikk for modellering av bølgeforplantning i undervann;
(c) kjenne til sonarsystemer for lydgenereling og lyd mottakelse, deteksjon og lokalisering av objekkter;
(d) forstå grunnleggende teorie og signalbehandlingsverktøy til undervanskommunikasjon og navigasjon, og til akustisk fjernmåling.

Ferdighet:
(a) modellere og analysere bølgeforplantning i undervann i bruk av teoretiske og numeriske modeller;
(b) analysere sonarsystemer for deteksjon og lokalisering av objekter;
(c) ha kunskap om akustisk fjernmåling av havbunnens strukture og sammensetning og av oseanografiske forhold.

Generell kompetanse:
bruk matematisk and teoretisk kunskap til løsning av praktiske oppgavene knyttet til sonar og seimisk anvendelser og undervanns akustiske kommunikasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske og frivillige øvinger med regningoppgaver og Matlab basert dataoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter i emnet er basert på skriftlig avsluttende eksamen.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Jens M. Hovem: Marine Acoustics, The Physics of Sound in Underwater Environments, Peninsula Publishing, Los Altos, California, USA, Chapter 1-11

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2065 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 A 12.12.2018 15:00 SL111 blå sone , SL315
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.