course-details-portlet

TTT4175 - Marin akustikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet gir det grunnlaget for undervanns akustikk. Det blir gjennomgått: den akustiske bølgeligningen, akustisk bølgeforplatning, refleksjon, transmsjon i fluid mediere, stråletracing og normal mode metoder for å løse den akustiske bølgeligningen; det prinsippet for å konstruere undervanns akustiske system som elektroakustiske signalomformer for å generere og motake lyd, sonar og ekkolodd og anvendelser for å oppdage og lokalisere objekter i undervann, signalbehandling i sonar systemer og sonarligninger og anvendelser; grunnleggende konsepter og praktiske design for akustisk kommunikasjon under vann.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en innføring i undervanns akustiske teori, sonarteknikk og bruk av undervannsakustikk for deteksjon og lokalisering av objekter og kommunikasjon. Kunnskap: Kandidaten har: God kunnskap om grunnprinsippet til å establere akustisk bølgeligning; - Inngående kunnskap om teknikk for modellering av bølgeforplantning i undervanns; - Detaljert forståelse av sonarsystemer for lydgenereling og lyd mottakelse, deteksjon og lokalisering av objekter; - God kunnskap om grunnleggende teori og signalbehandlingsverktøy til undervannskommunikasjon og navigasjon, og til akustisk fjernmåling. Ferdighet: Kandidaten kan - Modellere og analysere bølgeforplantning i undervanns i bruk av teoretiske og numeriske modeller; - Analysere sonarsystemer for deteksjon og lokalisering av objekter; - Bruke akustisk fjernmåling av havbunnens struktur og sammensetning, og av oseanografiske forhold. - Bruke matematisk og teoretisk kunnskap til løsning av praktiske oppgavene knyttet til sonar og seismiske anvendelser og undervanns akustiske kommunikasjon. Generell kompetanse: Studenten kan få erfaring i bruke av teoretisk og matematisk kunnskap til løsning av praktiske oppgavene knyttet til sonar og seismiske anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske og frivillige øvinger med regningoppgaver og Matlab basert dataoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter i emnet er basert på skriftlig avsluttende eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Jens M. Hovem: Marine Acoustics, The Physics of Sound in Underwater Environments, Peninsula Publishing, Los Altos, California, USA, Chapter 1-11

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2065 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 12.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 10
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU