course-details-portlet

TTT4120 - Digital signalbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Digital signalbehandling er en sentral drivkraft i den raske utviklingen av nye metoder innen områder som telekommunikasjon, multimedia, medisin, seismikk, fjernanalyse, måleteknikk med mere. Signalbehandling kan defineres som det matematiske verktøyet som brukes for å analysere, modellere og utføre operasjoner på fysiske signaler og deres kilder. Eksempler er basismetoder som filtrering og frekvensanalyse, samt systemer for modellering, estimering, gjenkjenning etc. Emnet behandler følgende tema: tids-, frekvens- og z-planbeskrivelse av diskrete signaler og lineære tidsinvariante systemer; analyse og design av digitale filtre; flerhastighets-systemer; korrelasjon og energispektrum; statistiske egenskaper, modellering og estimering av diskrete stokastiske prosesser.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har a) dyptgående forståelse av hvorfor en benytter digital signalbehandling b) detaljert forståelse av basismetodene for behandling av diskrete signaler og systemer. c) en innledende forståelse av analyse, modellering og estimering av fysiske/stokastiske signaler. Ferdigheter: Studenten kan 1) løse grunnleggende problemer innen filtrering, frekvensanalyse og signalmodellering ved å kombinere ovenstående kunnskaper med tidligere ervervede kunnskaper/ferdigheter innen matematikk, statistikk og grunnleggende signalbehandling. 2) bruke Matlab/Python til å løse ovennevnte problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske og frivillige øvinger med regneoppgaver og Matlab-baserte dataoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2024 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Telekommunikasjon
  • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Elektroteknikk
  • Teleteknikk/Signalbehandling
  • Seismikk
  • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU