TTM4536 - Etisk hacking - Informasjonssikkerhet, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100 A
Arbeider 20/100 A
Muntlig eksamen 60/100 30 minutter D

Faglig innhold

Kurset dekker de viktigste teknikkene som brukes av hackere og penetrasjonstestere for å oppnå bedre forsvar mot inntrengere og sikkerhetsbrudd i kjørende systemer, inklusive lav-nivå kjerne- og maskinvaretemaer, teknikker for web-applikasjoner, exploit teknikker, rootkits og noen undersøkelsesteknikker som brukes i digital etterforskning.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Studentene skal lære de underliggende prinsipper og teknikker forbundet med cybersikkerhet praksis kjent som penetrasjonstesting eller etisk hacking. De vil lære om hele penetrasjonstesting prosessen, som inkluderer planlegging, rekognosering, skanning, utnytting, post-utnyttelse og resultatrapportering. B. Ferdigheter: For hver offensiv penetrasjonsteknikk skal studentene lære det tilsvarende avbøtende tiltaket. På denne måten skal studentene utvikle en praktisk forståelse av dagens cybersikkerhet problemstillinger og hvordan feilene some gjøres av brukere, administratorer, og programmerere kan føre til usikkerheter som kan bli utnyttet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, gjesteforelesninger, studentpresentasjoner og laboppgaver. To obligatoriske praktiske laboppgaver; begge må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeid 1
  • Arbeid 2

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår to praktiske laboppgaver innen etisk hacking som hver teller 20% og muntlig avsluttende eksamen som teller 60%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Muntlig eksamen gis kun på engelsk.
Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

1. "Black Hat Python: Python Programming for Hackers and Pentesters", First Edition, by Justin Seitz, December 14, 2014
2. "Gray Hat Hacking The Ethical Hacker's Handbook", Fourth Edition, by Daniel Regalado et al., McGraw-Hill Education, January 5, 2015,
3. "The Hacker Playbook: Practical Guide To Penetration Testing", by Peter Kim, January 1, 2014

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4535 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 D 28.11.2019
Høst ORD Arbeider 20/100 A
Høst ORD Arbeider 20/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.