course-details-portlet

TTM4536 - Etisk hacking - Informasjonssikkerhet, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 60/100
Arbeider 40/100 A

Faglig innhold

Kurset dekker de viktigste teknikkene som brukes av hackere og penetrasjonstestere for å oppnå bedre forsvar mot inntrengere og sikkerhetsbrudd i kjørende systemer, inklusive lav-nivå kjerne- og maskinvaretemaer, teknikker for web-applikasjoner, exploit teknikker, rootkits og noen undersøkelsesteknikker som brukes i digital etterforskning.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Studentene skal lære de underliggende prinsipper og teknikker forbundet med cybersikkerhet praksis kjent som penetrasjonstesting eller etisk hacking. De vil lære om hele penetrasjonstesting prosessen, som inkluderer planlegging, rekognosering, skanning, utnytting, post-utnyttelse og resultatrapportering. B. Ferdigheter: For hver offensiv penetrasjonsteknikk skal studentene lære det tilsvarende avbøtende tiltaket. På denne måten skal studentene utvikle en praktisk forståelse av dagens cybersikkerhet problemstillinger og hvordan feilene some gjøres av brukere, administratorer, og programmerere kan føre til usikkerheter som kan bli utnyttet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, gjesteforelesninger, studentpresentasjoner og laboppgaver.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår praktiske laboppgaver innen etisk hacking som teller 40% og muntlig avsluttende eksamen som teller 60%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Muntlig eksamen gis kun på engelsk.
Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Kursmateriell

1. "Black Hat Python: Python Programming for Hackers and Pentesters", First Edition, by Justin Seitz, December 14, 2014
2. "Gray Hat Hacking The Ethical Hacker's Handbook", Fourth Edition, by Daniel Regalado et al., McGraw-Hill Education, January 5, 2015,
3. "The Hacker Playbook: Practical Guide To Penetration Testing", by Peter Kim, January 1, 2014

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4535 7.5 01.09.2008
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Forelesningstimer: 1
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telematikk
  • IKT
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider (1) 60/100

Utlevering 18.11.2020

Innlevering 21.11.2020

Utlevering 00:00

Innlevering 00:00

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU