course-details-portlet

TTM4536 - Avansert etisk hacking - Informasjonssikkerhet, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Kurset dekker de viktigste teknikkene som brukes av hackere og penetrasjonstestere for å oppnå bedre forsvar mot inntrengere og sikkerhetsbrudd i kjørende systemer, inklusive teknikker for web-applikasjoner, exploit teknikker, tasteloggere og noen undersøkelsesteknikker som brukes i digital etterforskning.

Kursinnholdet er relatert til følgende FNs bærekraftmål:

4 - God utdanning, delmål 4.4 - Øke antall personer som har kompetanse som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap,

9 - Industri, innovasjon og infrastruktur, delmål 9.1 - Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet,

16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, delmål 16.4 - Redusere ulovlige finans- og våpenstrømmer og bekjempe alle former for organisert kriminalitet.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Studentene skal lære de underliggende prinsipper og teknikker forbundet med cybersikkerhet praksis kjent som penetrasjonstesting eller etisk hacking. De vil lære om hele penetrasjonstesting prosessen, som inkluderer planlegging, rekognosering, skanning, utnytting, post-utnyttelse og resultatrapportering. Studentene skal også lære hvordan kryptografiske teknikker brukes i praksis og hva som kan gå galt hvis de brukes feil. B. Ferdigheter: For hver offensiv penetrasjonsteknikk skal studentene lære det tilsvarende avbøtende tiltaket. På denne måten skal studentene utvikle en praktisk forståelse av dagens cybersikkerhet problemstillinger og hvordan feilene some gjøres av brukere, administratorer, og programmerere kan føre til usikkerheter som kan bli utnyttet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, gjesteforelesninger, studentpresentasjoner og laboppgaver.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår praktiske etiske hackingsoppgaver (oppgaver, tester, spørrekonkurranser og andre praktiske oppgaver) inkludert en avsluttende praktisk oppgave gitt på slutten av semesteret. Arbeidet med alle disse oppgavene utgjør 100% av sluttkarakteren. Resultatene for de praktiske oppgavene er gitt i poeng og i % -poeng. Hele mappen tildeles bokstavkarakter. Hvis en student har sluttkarakteren F / ikke bestått, må studenten gjenta hele emnet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått minst ett av TTM4135 Anvendt kryptografi og nettverksikkerhet, TDT4237 Programvaresikkerhet og personvern, TMA4160 Kryptografi eller IMT4124 Kryptologi , eller tilsvarende emner.

Kursmateriell

Hovedkursmaterialet vil bli gitt i form av lysbilder, manualer og videopresentasjoner med praktiske demonstrasjoner av hvordan man utfører angrep. Dette materialet vil dekke et bredt spekter av tema fra a) Python-programmering og bruk av modulene for kryptografi, steganografi, bildemanipulering, pakkemanipulering, pakke-sniffing og bruk av noen Python IDEer; b) Noen hackingsverktøy i Kali Linux; c) Capture The Flag (CTF) kilder, opplæringsprogrammer og skrivinger; d) Kommandolinjeverktøy for å finne sårbarheter og utnyttelser på nett og SQL; e) Materialer for Darkly, 42 - Web Security Project, f) Web Security Dojo; g) Cross-site Scripting (XSS) angrep; h) Opplæringsprogrammer for OWASP-verktøy: WebGoat, WebWolf og ZAP; i) Veiledning for hvordan du angriper fysisk tilgjengelige maskiner; j) Keyloggers.

Nyttig, men ikke obligatoriske referanser: 1. "Black Hat Python: Python Programming for Hackers and Pentesters", First Edition, by Justin Seitz, December 14, 2014 2. "Gray Hat Hacking The Ethical Hacker's Handbook", Fourth Edition, by Daniel Regalado et al., McGraw-Hill Education, January 5, 2015, 3. "The Hacker Playbook: Practical Guide To Penetration Testing", by Peter Kim, January 1, 2014

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4535 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Telematikk
  • IKT
  • Informasjonssikkerhet
  • Kommunikasjonsteknologi
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering
09.11.2023


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU