course-details-portlet

TTM4517 - Avanserte tema innen nett og kommunikasjonstjenester - Nettsystemer, fordypningsemne

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Emnet undervises ikke i 2022/23. Emnet inneholder utvalgte tema som skal gi siste års masterstudenter "state-of-the-art" kunnskaper og ferdigheter knyttet til et fremvoksende delområde av kommunikasjonsteknologidelområdet innen nett, tjeneste- og system-utvikling, eller tjenestekvalitet (QoS). Et tema kan være felles for en gruppe studenter eller individuelt for en studen. Studentene skal studere "state-of-the-art" materiale på et bestemt tema, f.eks. introduksjons-, standardiserings-, vitenskaplige oversikts- og / eller forsknings-dokumenter, og eventuelt gjennomføre modellerings, analyse, simulerings, utviklings oppgaver eller eksperimenter relatert til temaet. En selvstendig vurdering av materiale som inngår skal foretas.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:

1) Dybdekunnskap innen det spesifikke temaet, samt en forståelse de ulike sammenhengen det inngår i.

B. Ferdigheter:

1) Evne til å hente kunnskap fra forskjellige, ukoordinerte, og nødvendigvis ikke samsvarende informasjonskilder.

2) En skjerpet analytisk og kritisk holding i vurderinger av teknologisk utvikling

C. Generell kompetanse:

1) Presentere/rapportere muntlig og skriftlig.

2) Delta i tekniske diskusjoner.

3) Ansvar for plan og fremdrift.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres som et selvstudium, individuelt eller i grupper dersom det godkjennes. Det er planlagt omtrent ukentlige konsultasjonstimer hvor studentene kan ta opp problemer eller stille spørsmål. Omtrent midt i semesteret arrangeres et seminar der studentene presenterer den innsikt de har opparbeidet. De forventes at studentene stiller spørsmål til sine medstudenter og er aktive i diskusjonene. Et nytt seminar gjennomføres ved semesterslutt. Her skal resultatene av de enkelte studiene presenteres og diskuteres basert på forberedt tilbakemeldinger fra andre studenter.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4515 7.5 HØST 2019
TTM4516 7.5 HØST 2019
TTM4525 7.5 HØST 2019
TTM4526 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telematikk
  • IKT
  • Kommunikasjonsteknologi
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU