course-details-portlet

TTM4150 - Nettarkitektur i internett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Hjemmeeksamen 60/100 2 timer

Faglig innhold

Internett nettverksarkitektur, inkluderer blant annet nettverks arkitektur, adressering, multicast, Content Delivery Networks (CDN), Software Defined Wide Area Networking (SD-WAN), ruting (IGP/EGP), tjenestekvalitet, Multiprotocol Label Switching (MPLS), ressursallokering/metningskontroll, og virtuelle private nett.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
1) Få en dyp forståelse av filosofien bak Internett-arkitekturen.
2) Få en dyp forståelse for motivasjon, krav, funksjonalitet, muligheter og begrensninger i sentrale arkitekturer og protokoller i Internett. Fokus er på protokoller og arkitektur for ruting, virtuelle private nett, multicast, CDN, SD-WAN, tjenestekvalitet, ressursallokering og metningskontroll.
3) Få en dyp forståelse av adressering i Internett.

B. Ferdigheter:
1) Å bli i stand til å kommunisere, resonnere samt tenke kreativt rundt de viktigste prinsippene for protokoller som inngår i TCP/IP-baserte nett (Ref. punkt A2 over).
2) Kunne identifisere og analysere styrker og svakheter av ulike mekanismer som brukes i Internett-protokoller.
3) Kunne identifisere alternativer løsninger.
4) Kunne sette opp enkle nettverk inklusive konfigurasjon av nettverksnodene.
5) Kunne utføre og analysere trafikkmålinger på Internett.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med teoretiske og pratiske øvinger. Potensielt kan noen av forelesningene bli gitt via fjernundervisning. Undervisningsmetoder som "flipped classroom" og "team based learning" kan bli brukt i deler av faget.
De praktiske øvingene er obligatoriske og tellende. Individuelle skriftlige rapporter kreves. Godkjente arbeider kreves for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår praktiske oppgaver med obligatoriske skriftlige innleveringer og flervalgsprøver som teller 40%, og en skriftlig avsluttende eksamen som teller 60%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Skriftlig eksamen gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE5055 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Telematikk
  • IKT
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 26.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU