TTM4150 - Nettarkitektur i internett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Internett nettverksarkitektur, inkluderer blant annet nettverks arkitektur, adressering, multicast, Content Delivery Networks (CDN), Software Defined Networking (SDN), ruting (IGP/EGP), tjenestekvalitet, Multiprotocol Label Switching (MPLS), ressursallokering/metningskontroll, og virtuelle private nett.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
1) Få en dyp forståelse av filosofien bak Internett-arkitekturen.
2) Få en dyp forståelse for motivasjon, krav, funksjonalitet, muligheter og begrensninger i sentrale arkitekturer og protokoller i Internett. Fokus er på protokoller og arkitektur for multicast, tjenestekvalitet, SDN, CDN, ruting, virtuelle private nett, ressursallokering og metningskontroll.
3) Få en dyp forsåelse av addressering i Internett.

B. Ferdigheter:
1) Å bli istand til å kommuniserer, ressonere samt tenke kreativt om de viktigste prinsipper og nett og protokoller som inngår i TCP/IP-baserte nett. Disse er beskrevet i A2.
2) Kunne identifisere og analysere styrker og svakheter av ulike mekanismer som brukes i Internett-protokoller.
3) Kunne identifisere alternativer løsninger.
4) Kunne sette opp enkle nettverk inklusive konfigurasjon av nettverksnodene.
5) Kunne utføre og analysere trafikkmålinger på Internett.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med teoretiske og pratiske øvinger. Potensielt kan noen av forelesningene bli gitt via fjernundervisning. Undervisningsmetoder som "flipped classroom" og "team based learning" vil bli brukt i deler av faget.
De praktiske øvingene er obligatoriske. Individuelle skriftlige rapporter må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE5055 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 02.12.2017 09:00 H3 Rom 511 , H3 Rom 521(Sprokkit)
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.