course-details-portlet

TTM4150 - Nettarkitektur i internett

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100

Faglig innhold

Internett nettverksarkitektur, inkluderer blant annet nettverks arkitektur, adressering, multicast, Content Delivery Networks (CDN), Software Defined Wide Area Networking (SD-WAN), ruting (IGP/EGP), tjenestekvalitet, Multiprotocol Label Switching (MPLS), ressursallokering/metningskontroll, og virtuelle private nett.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Få en dyp forståelse av filosofien bak Internett-arkitekturen. 2) Få en dyp forståelse for motivasjon, krav, funksjonalitet, muligheter og begrensninger i sentrale arkitekturer og protokoller i Internett. Fokus er på protokoller og arkitektur for ruting, virtuelle private nett, multicast, CDN, SD-WAN, tjenestekvalitet, ressursallokering og metningskontroll. 3) Få en dyp forståelse av adressering i Internett. B. Ferdigheter: 1) Å bli i stand til å kommunisere, resonnere samt tenke kreativt rundt de viktigste prinsippene for protokoller som inngår i TCP/IP-baserte nett (Ref. punkt A2 over). 2) Kunne identifisere og analysere styrker og svakheter av ulike mekanismer som brukes i Internett-protokoller. 3) Kunne identifisere alternativer løsninger. 4) Kunne sette opp enkle nettverk inklusive konfigurasjon av nettverksnodene. 5) Kunne utføre og analysere trafikkmålinger på Internett.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med teoretiske og pratiske øvinger. Potensielt kan noen av forelesningene bli gitt via fjernundervisning. Undervisningsmetoder som "flipped classroom" og "team based learning" kan bli brukt i deler av faget. De praktiske øvingene er obligatoriske og tellende. Individuelle skriftlige rapporter kreves. Godkjente arbeider kreves for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår praktiske oppgaver med obligatoriske skriftlige innleveringer og flervalgsprøver som teller 40%, og en skriftlig avsluttende eksamen som teller 60%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Skriftlig eksamen gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE5055 7.5
TTM4250 3.5 HØST 2021
TTM4240 3.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Telematikk
  • IKT
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 02.12.2021
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU