TTM4128 - Nett- og tjenesteadministrasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100 D
Arbeider 30/100 A
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet omfatter: Arkitekturer og prinsipper for SNMP-basert og WEB-basert nettadministrasjon. WEB-basert nettadministrasjon omfatter WBEM (WEB-based Enterprise Management), WS-management (WEB Services for Management) og NETCONF (Network Configuration Protocol).

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
1) Å få en grunnelggende forståelse av prinsipper og arkitekturer for bruk i nett- og tjenesteadministrasjon.
2) Å få en dyp forståelse av SNMP som arkitektur og plattform for nettadministrasjon.
3) Å få en dyp forståelse av Web-basert nettadministrasjon.

B. Ferdigheter:
1) Å bli istand til å kommuniserer, ressonere samt tenke kreativt om nettadministrasjon.
2) Å kunne forstå og bruke abstrakte spesifikasjoner for SNMP-basert og web-basert nettadministrasjon
3) Å bli istand til å designe, implementere og bruke web-baserte plattformer for nettadministrasjon.
4) Å kunne konfigurere og bruke Net-SNMP til nettadministrasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, Team Based Learning (TBL) Quiz-er, øvinger og en praktisk semesteroppgave med inntil 2 obligatoriske skriftlige innleveringer. Innleveringen(e) må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave - rapport 2
  • Semesteroppgave - rapport 1

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en semesteroppgave (arbeider) med inntil 2 obligatoriske skriftlige innleveringer som tilsammen teller 30%, de 3 beste TBL Quiz-ene (arbeider) som tilsammen teller 20%, og skriftlig avsluttende eksamen som teller 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Skriftlig eksamen gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100 D
Høst ORD Arbeider 30/100 A
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 09.12.2017 09:00 D11
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.