TTK4625 - UNIK, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Studenten skal velge to tema à 3,75 stp eller ett tema à 7,5 stp. Aktuelle tema:
-Anvendt estimering for navigasjon- og følgesystemer (7,5 stp).
-Matematisk modellering av fysiske systemer (7,5 stp).
-Tensorbasert modellering av fly og satelitter (7,5 stp).
-Mønstergjenkjenning (7,5 stp).
-Avbildende radar (7,5 stp).

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet skal gi fordypning i problemstillinger innen tilpassede datasystemer eller reguleringsteknikk. Formålene kan være bredt definert innen modellering, identifikasjon, estimering og styring av objekter i vann, på land, i lufta og i rommet. Emnet gis ved UNIK - Universitetsstudiene på Kjeller.

Ferdighet:
Selvstendig gjennomføre mindre utviklingsprosjekter og bidra aktivt i større prosjekter.

Generell kompetanse:
Kommunisere faglige problemstillinger både med spesialister og allmenheten.

Læringsformer og aktiviteter

Temaene gis som selvstudier og/eller forelesninger med/uten obligatorisk øvingsopplegg.

Kursmateriell

Avhengig av valg av tema.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTK4610 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.