course-details-portlet

TTK4240 - Industriell elektroteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet skal gi grunnlag for analyse av elektriske og elektroniske komponenter som er sentrale i elektronikk-, elkraft-, telekommunikasjons- og reguleringssystemer. Emnet skal også gi erfaring i laboratoriearbeid for design og implementering av digital styring av elektromotorer, i datahåndtering / analyse.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført kurs skal studenten forstå og kunne gjennomføre: - stasjonære analyser av kretser ved sinuspåtrykk, dynamiske analyser av RLC-kretser i tidsplanet - strøm, spenning og effektberegninger - elektromagnetisme og magnetisk kobling - lineær og ideell transformator - bruk av Laplace-transformerte og transferfunksjoner ved design av regulatorer for industrielle system - elektrisitetsproduksjon - likestrøms- og vekselstrømsmotorer - kraftforsyninger- frekvensavhengige kretser; passive og aktive filtre Ferdigheter: Etter gjennomført kurs, skal studenten ha: - god basis for analyse av elektriske og elektroniske kretser, elektrisk kraftgenerering, kraftforsyninger og utforming av reguleringsutrustning for industrielle system. - erfaring i grunnleggende utforming av digitale styresystem for elektriske motorer gjennom enkle laboratorieoppsett og bruk av standardinstrumenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieoppgaver. Kretssimuleringer vha simuleringsverktøy. 8 av 12 øvinger må være godkjente for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 8 av 12 øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Nilsson, Riedel: Electric Circuits, 10th ed. Prentice Hall.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 02.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 8
DI172 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 130
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 08.08.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 20
SL274 Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU