TTK4200 - Matematisk modellering av fysiske systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Dimensjonsanalyse, Buckinghams Pi teorem og skalering. Regulær og singulær perturbasjonsteori. Variasjonsregning. Viktige ligninger i anvendt matematikk: Diffusjonsligningen og bølge-ligningen. Symmetri og bevarelseslover.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet sikter på å gi studentene en god generelt kunnskap om modellering av fysiske og tekniske systemer.

Ferdighet:
Selvstendig gjennomføre mindre utviklingsprosjekter og bidra aktivt i større prosjekter.

Generell kompetanse:
Kommunisere faglige problemstillinger både med spesialister og allmenheten.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og frivillige regneøvinger.

Kursmateriell

J. David Logan: Applied Mathematics.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 13.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.