TT8307 - Teoretisk akustikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/2 A
Muntlig eksamen 1/2 D

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år.
Akustiske bølger i gasser og fluider – bølgelikningen, refleksjon og transmisjon i grenseflater mellom to fluide media eller media med flere lag og fra tynne fast plater. Videre behandles romakustikk, reverberasjon i rom, statistiske vurderinger. Utstråling fra kilder og vibrerende elementer. Bølgelikning med viskositet og andre tap. Spredning og diffraksjon. Bølgeutbredelse beskrivert ved stråletracing beregning. Ikke-lineære effekter i akustiske bølgeutbredelser.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Å få en dypere forståelse av (1)forståelse av fysiske prinsipp og theoretisk behandling av noen sentrale emner og problemstillinger for anvendelse i audiologi, støybekjempelse, rom akustikk, marin akustikk og medisinsk ultralyd; (2) metoder for akustiske bølge dannelse, refleksjon, spreding og absorpsjon;
B. Ferdighet: Å bli i stand til å (1) modellere og analysere bølgefelt i akustiske medier; (2) bruke fysiske prisipp og akusitske metoder for å analysere fenomener i audologi, støykjempelse, rom akustikk, marin akustikk og medisinsk ultralyd.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og selvstendig regneøving. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

TTT4170 Audioteknologi eller TTT4175 Marin akustikk eller tilsvarende kunskaper i matematikk og fysikk.

Kursmateriell

1.Pierce A.D., Acoustics: An Introduction to Its Physical Principles and Applications. American Institute of Physics, New York, 1989
2.Annet kursmateriell oppgivs ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2 D
Høst ORD Oppgave 1/2 A
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 D
Vår ORD Oppgave 1/2 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.