course-details-portlet

TT8307 - Teoretisk akustikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/2 A
Muntlig eksamen 1/2 D

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år.
Akustiske bølger i gasser og fluider – bølgelikningen, refleksjon og transmisjon i grenseflater mellom to fluide media eller media med flere lag og fra tynne fast plater. Videre behandles romakustikk, reverberasjon i rom, statistiske vurderinger. Utstråling fra kilder og vibrerende elementer. Bølgelikning med viskositet og andre tap. Spredning og diffraksjon. Bølgeutbredelse beskrivert ved stråletracing beregning. Ikke-lineære effekter i akustiske bølgeutbredelser.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har: God kunnskap om -dypere forståelse av fysiske prinsipp og teoretisk behandling av noen sentrale emner og problemstillinger for anvendelse i audiologi, støybekjempelse, rom akustikk, marin akustikk og medisinsk ultralyd; - metoder for akustiske bølge dannelse, refleksjon, spreding og absorpsjon.

Ferdighet: Kandidaten kan - modellere og analysere bølgefelt i akustiske medier; - bruke fysiske prinsipp og akustiske metoder for å analysere fenomener i audiologi, støykjempelse, rom akustikk, marin akustikk og medisinsk ultralyd.

Generell kompetanse: Studenten kan få erfaring i bruke av teoretiske metoder til løsning av praktiske oppgavene knyttet til akustiske anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og selvstendig regneøving.

Kursmateriell

1.Pierce A.D., Acoustics: An Introduction to Its Physical Principles and Applications. American Institute of Physics, New York, 1989
2.Annet kursmateriell oppgivs ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU