course-details-portlet

TT8307 - Teoretisk akustikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år. Akustiske bølger i gasser og fluider, bølgelikningen, refleksjon og transmisjon i grenseflater mellom to fluide media eller media med flere lag og fra tynne fast plater. Videre behandles romakustikk, reverberasjon i rom, statistiske vurderinger. Utstråling fra kilder og vibrerende elementer. Bølgelikning med viskositet og andre tap. Spredning og diffraksjon. Bølgeutbredelse beskrivert ved stråletracing beregning. Ikke-lineære effekter i akustiske bølgeutbredelser.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har: God kunnskap om -dypere forståelse av fysiske prinsipp og teoretisk behandling av noen sentrale emner og problemstillinger for anvendelse i audiologi, støybekjempelse, rom akustikk, marin akustikk og medisinsk ultralyd; - metoder for akustiske bølge dannelse, refleksjon, spreding og absorpsjon. Ferdighet: Kandidaten kan - modellere og analysere bølgefelt i akustiske medier; - bruke fysiske prinsipp og akustiske metoder for å analysere fenomener i audiologi, støykjempelse, rom akustikk, marin akustikk og medisinsk ultralyd. Generell kompetanse: Studenten kan få erfaring i bruke av teoretiske metoder til løsning av praktiske oppgavene knyttet til akustiske anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og selvstendig regneøving.

Mer om vurdering

Muntlig presentasjon av arbeidet studentene har jobbet med.

Kursmateriell

1.Pierce A.D., Acoustics: An Introduction to Its Physical Principles and Applications. American Institute of Physics, New York, 1989 2. Annet kursmateriell oppgivs ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU