TT8209 - Analyse av radarsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet kan undervises hvert år. For at emnet skal foreleses, kreves at minst tre studenter tar emnet.

Deteksjonsteori, radarmål, dopplerradar, søke- og følgeradar samt signalbehandling, bølgeforplantning, feilanalyse og målemetoder innen radarteknikken.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Å få en fordypet kjennskap til radarteori og radarsystemers egenskaper.
B. Ferdigheter: 1) Å bli istand til å tenke kreativt om bruk av avanserte radarsystemers.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Muntlig eksamen hvis få studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Essay

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TTT 4150 (Navigasjonssystemer), TTT 4200 (Radioteknikk intro.)

Kursmateriell

David K. Barton: "Modern Radar Systems Analysis", Artech House Inc. 1988, tidsskriftartikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 29.11.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.