TT8208 - Ulineære mikrobølge komponenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høsten 2017. Analyse av aktive ulineære mikrobølge komponenter og integrasjon (MMIC). Transistorer (MESFET, HEMT, HBT), komponentmodellering, mikrobølge effekt forsterkere (typer, klasser osv.), oscillatorer, miksere.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
1) Å få en grunnelggende forståelse av prinsipper og egenskapene til viktige mikrobølge kretser og systemkomponenter.
2) Å få en dyp forståelse modulering av slike komponenter.
B. Ferdigheter:
1) Å bli istand til å tenke kreativt om bruk av avanserte modeller i radiosystem.
2) Å bli istand til å designe, implementere og bruke avanserte komponenter i radiosystem.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvium og øvinger.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.