TT8111 - Signal- og estimeringsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet undervises vanligvis annenhvert år, dersom det melder seg nok studenter.

Hovedvekten legges på generell estimeringsteori med anvendelser innen ulike problemstillinger i signalbehandling.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
1) Grunnleggende forståelse for klassisk og bayesiansk estimeringsteori og anvendelse av disse i signalbehandling.
2) Forståelse av egenskaper til forventningsrette estimatorer med minimum varians, herunder Cramer-Raos nedre skranke.
3) Forståelse av egenskaper til sannsynlighetsmakismeringsestimatoren og bruk av denne i signalbehandling
4) Minste kvadraters metode og bruk av denne i signalbehandling

B. Ferdigheter
1) Å kunne angi en estimators kvalitet ved hjelp av dens varians og Cramer-Raos nedre skranke.
2) Å kunne vurdere ulike estimatorer og velge en egnet metode i en signalbehandlingsanvendelse.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, regneøvinger og datamaskinbaserte øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskaper i signalbehandling, statistikk og sannsynlighetsregning.

Kursmateriell

S. M. Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing, Vol. 1, Prentice Hall, 1993.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TT8309 5.0 01.09.2011
TTT4240 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 13.12.2017 09:00 E6
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.