course-details-portlet

TT8111 - Signal- og estimeringsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet undervises vanligvis annenhvert år, dersom det melder seg nok studenter. Hovedvekten legges på generell estimeringsteori med anvendelser innen ulike problemstillinger i signalbehandling.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Kandidaten har 1) dyptgående forståelse av klassisk og bayesiansk estimeringsteori og anvendelse av disse i signalbehandling. 2) dyptgående forståelse av egenskaper til forventningsrette estimatorer med minimum varians, herunder Cramer-Raos nedre skranke. 3) dyptgående forståelse av egenskaper til sannsynlighetsmakismeringsestimatoren og bruk av denne i signalbehandling 4) dyptgående forståelse av minste kvadraters metode og bruk av denne i signalbehandling B. Ferdigheter: Studenten kan 1) angi en estimators kvalitet ved hjelp av dens varians og Cramer-Raos nedre skranke. 2) vurdere ulike estimatorer og velge en egnet metode i en signalbehandlingsanvendelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, regneøvinger og datamaskinbaserte øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskaper i signalbehandling, statistikk og sannsynlighetsregning.

Kursmateriell

S. M. Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing, Vol. 1, Prentice Hall, 1993.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TT8309 5.0 HØST 2011
TTT4240 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Telekommunikasjon
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU