TT8001 - Statistisk mønstergjenkjenning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang vår 2018.

Emnet omhandler statistiske metoder for klassifisering og gruppering.

Innen klassifisering gjennomgås basisteori (Bayes), parametriske og ikke-parametriske metoder, ulike estimeringsteknikker, distorsjonsmål, lineære og ulineære klassifiserere inkludert dype nevrale nettverk, ulike klassifiserer-strukturer, statiske og dynamiske problemstillinger, generalisering etc.

Innen gruppering gjennomgås hierarkiske metoder, klassiske metoder som K-means og nyere teknikker som fuzzy, kompetitive metoder, latent semantisk analyse, etc. Videre valg av distorsjonmål og optimaliseringsfunksjon tilpasset inngangstopologien.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal tilegne seg kunnskap om statistiske metoder for klassifisering og gruppering. Dette gjelder både basisteori samt state-of-the-art metoder.

Ferdigheter : Studenten skal lære å bruke teorien på ulike fysiske signaler som eksempelvis bilder, tale, medisinske signaler.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger samt selvstudium

Forkunnskapskrav

Forkunnskaper minimum tilsvarende emne TMA4245 Statistikk.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og artikler. Som underlagsmateriale anbefales boka "Pattern Recognition" av Theodoridis&Koutroumbas (AP 2006).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.