course-details-portlet

TS300819 - Digital shipping

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

- Den digitale transformasjonen av shipping industrien - Marine 4.0
- Connection og Connectivity fra rederikontor til skip
- Introduksjon til fjernstyrte og autonome shipping operasjoner
- Introduksjon til fjernstyrte og autonome havneoperasjoner
- Introduksjon til fjernstyrte og autonome skip/fartøy
- Fartøyets teknologi - kontroll og operasjons senter om bord og på land
- Flåtestyring fra rederikontoret
- Optimalisering av forsyningskjeden og shipping prosesser
- Energi og ressurs håndtering om bord og på land
- Big Data
- Digital tvilling
- Økonomi - hvordan bruke big data til optimalisering av vedlikeholdssystemer og systemer om bord.
- Maritime cloud
- Tingenes internett innen shipping
- Fremtidens shipping og rederikontor
- Digitalisering av forsyningskjeden

Læringsutbytte

I dette faget skal studenten få en introduksjon til det digitale paradigmeskiftet som nå skjer i shipping industrien. Digitalisering forandrer den maritime verden og setter i gang prosesser for smart beslutningstaking og ved å integrere den globale forsyningskjeden. Smarte operasjoner blir brukt til å redusere kost og øke konkurransekraft. På samme tid ser vi at der er utfordringer. Hvordan vil fremtidens rederier og rederikontor se ut? Hvordan skal fartøyene håndteres og optimaliseres? Hvordan vil det autonome kappløpet påvirke forsyningskjeden og prosessene i shipping industrien?

Studenten skal etter endt kurs sitte igjen med kunnskap og et helhetlig bilde om hvordan teknologien og shipping industrien spiller sammen om optimalisering av kost, økonomi og generelle ressurser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning. Gruppearbeid. Selvstudium. Arbeidskrav. Digital arbeidsbok.
Fokus på næringsnære læreopplevelser.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappeoppgave (40%)
3 timer individuell skriftlig skoleeksamen (60%). Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å ha eksamensadgang.

Kursmateriell

TBA

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering (1) 100/100

Innlevering
31.05.2021


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU