course-details-portlet

TS300819 - Digital shipping

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

- Den digitale transformasjonen av shipping industrien - Marine 4.0 - Connection og Connectivity fra rederikontor til skip - Introduksjon til fjernstyrte og autonome shipping operasjoner - Introduksjon til fjernstyrte og autonome havneoperasjoner - Introduksjon til fjernstyrte og autonome skip/fartøy - Fartøyets teknologi: kontroll og operasjons senter om bord og på land - Flåtestyring fra rederikontoret - Optimalisering av forsyningskjeden og shipping prosesser - Energi og ressurs håndtering om bord og på land - Big Data - Digital tvilling - Økonomi - hvordan bruke big data til optimalisering av vedlikeholdssystemer og systemer om bord. - Maritime cloud - Tingenes internett innen shipping - Fremtidens shipping og rederikontor - Digitalisering av forsyningskjeden

Læringsutbytte

I dette faget skal studenten få en introduksjon til det digitale paradigmeskiftet som nå skjer i shipping industrien. Digitalisering forandrer den maritime verden og setter i gang prosesser for smart beslutningstaking og ved å integrere den globale forsyningskjeden. Smarte operasjoner blir brukt til å redusere kost og øke konkurransekraft. På samme tid ser vi at der er utfordringer. Hvordan vil fremtidens rederier og rederikontor se ut? Hvordan skal fartøyene håndteres og optimaliseres? Hvordan vil det autonome kappløpet påvirke forsyningskjeden og prosessene i shipping industrien? Studenten skal etter endt kurs sitte igjen med kunnskap og et helhetlig bilde om hvordan teknologien og shipping industrien spiller sammen om optimalisering av kost, økonomi og generelle ressurser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning. Gruppearbeid. Selvstudium. Arbeidskrav. Digital arbeidsbok. Fokus på næringsnære læreopplevelser.

Det kreves minimum 80% fremmøte i den timeplanfestede undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte til timeplanfestet undervisning

Mer om vurdering

Studentene skal utarbeideto obligatoriske oppgaver (digitalt transformasjonsveikartforslag for et shippingrelatert selskap) samlet som en mappe, og de skal ha en presentasjon av forslaget. Deltakerne i hver gruppe får samme bedømmelse. Besvarelsen fra mappen teller 100 %. Alle gruppearbeidene må være bestått. Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Utsatt eksamen for de som hadde gyldig fravær og de som strøk på siste ordinære eksamen. Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU