TPRM2001 - Material-, produksjons- og kvalitetsstyring

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Faget bygger på prinsippene til Kontinuerlig Forbedring ("Continuous Improvement"), "Lean" Produksjon og Statistisk Kvalitetsstyring. Studentene gis innføring i metoder og teknikker for å forbedre prosesser, eliminere tap, oppnå effektiv produksjon og sikre kavalitet. Det fokuseres på forutsetninger for Pull Produksjon og "Just-in-Time" filosofi, god flyt og feilfri produksjon.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet Produksjons- og kvalitetsteknikk, skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte: Kunnskaper Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om 1) prinsipper og teknikker i "Lean Production" 2) prinsipper for produksjonsstyring. 3) hvordan kvalitet kan bygges inn i produksjonsprosesser. Ferdigheter Kandidaten skal være i stand til å anvende faget i opplæring i videregående skole og bedrift. Generell kompetanse Kandidaten skal kunne relatere oppnådd kunnskap til eget fagområde og anvende dette i egne bedrift.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og problembasert oppgaveløsing

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørfag, maskin (FTDESMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved aktuelt studieprogram ved NTNU, Trondheim

Kursmateriell

1) Lean Blir Norsk - Lean i den norske samarbeidsmodellen, Monica Rolfsen, Fagbokforlaget, 2014 2) Forelesningsnotater

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.