TPRK2004 - Stoffseparasjon og prosesskjemi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørfag, kjemi/prosess (FTDESKJ)
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 02.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.