TPRK1002 - Fysikk/kjemiteknikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørfag, kjemi/prosess (FTDESKJ)
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.