course-details-portlet

TPK4115 - Praktisk prosjektledelse

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet fokuserer på anvendelse av prosjektledelsesmetoder under ulike prosjektfaser. Emnet er praktiskrettet og bruker eksempler fra reelle prosjektcaser for å presentere og diskutere grunnleggende konsepter, metoder og tilnærminger for å lykkes med prosjekter.

Innehold i emnet:

 • Introduksjon til prosjektarbeid
 • Intressentledelse
 • Prosjektets suksess, dimensjoner og faktorer
 • Prosjektets livssyklus
 • Prosjekt organisering
 • Verktøy og teknikker for planlegging. Identifisering av prosjektets omfang, WBS struktur, ressursplanlegging, estimater, budsjettering og terminplan.
 • Innføring i prinsippene for risikostyring.
 • Innføring i prinsippene for prosjektevaluering og inntjentverdi metoden.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført kurs kan deltakeren

 • identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter.
 • gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser.
 • beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).
 • kjenne de viktigste estimeringsmetodikkene for tids- og kostnadsestimering.
 • identifisere og drøfte betydningen av risk management i prosjekter og kjenne viktige fallgruver og suksessfaktorer for gjennomføring av risk management-prosess.
 • beskrive hovedkomponenter i prosjektestimater og sentrale årsaker til overskridelser.
 • beskrive ulike metoder for prosjektoppfølging.
 • beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Ferdigheter:

Etter fullført kurs kan deltakeren:

 • utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier.
 • illustrere hvordan WBS kan etableres.
 • beskrive og sette opp ulike verktøy som kan benyttes i en risk management-prosess.
 • sette opp logiske relasjoner mellom arbeidspakkene i et prosjekt, utføre nettverksanalyse, og identifisere kritiske arbeidspakker i nettverket.
 • løse utfordringer knyttet til ressursbegrensning i prosjektet ved hjelp av ressursutjevning, tidsbruk, endring av relasjoner eller bruk av flyt/slakk.
 • bruke indekser (kostnads- og tidsindekser) for oppfølging av prosjektstatus og for etablering av fremtidigprognoser.

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs kan deltakeren

 • erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak. - analysere prosjektstatus ut fra informasjon om tids- og kostnadsindekser, og utvikle prognoser for arbeidsomfang ved fullførelse og ny varighet for prosjektet.
 • vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet.
 • erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar).

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger, auditoriumoppgaver, regneøvinger, gruppeoppgaver, og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakteren tas på nytt.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Bassam Hussein. Veien til suksess. Fortellinger og refleksjoner fra reelle prosjektcaser. Fagbokforlaget 2016. Pinto, Jeffery. Project Management, Achieving Competitive Advantage Global Edition. 4th edition 2016.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO3014 7.5
TPK5100 7.5 HØST 2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 A 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Oppgave 50/100

Utlevering
30.04.2024

Innlevering
15.05.2024


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU