course-details-portlet

TPG4210 - Boreteknologi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Prosessbeskrivelse: Utstyr og metode for boring, komponenter, sammenstilling og arrangement. Prosessanalyse: Heising, pumping og rotasjon, komponent- og systembelastning, dimensjonering, sikkerhetsfaktorer. Styring av borehullet. Belastinger på borestrengen, borestrengdimensjonering (statisk og dynamisk), kritiske svingninger. Sirkulere boreslam, utfordring i prosessen - trykk i sedimentære formasjoner, stabilisere hullet med fôringsrør og trykkontrollutstyr, boreslam, hydraulisk optimalisering, fôringsrør, fôringsrøranalyse, belastninger samt dimensjonering av boreriggen, borestrengen/borekronen og boreslammet.

Læringsutbytte

Ingress: Dette er et grunnleggende emne innenfor boring av olje- og gassbrønner med fokus på vertikale hull i trykksatte sedimentformasjoner, både på land og til havs.

Kunnskap: Ved endt emne vil studentene forstå:

 • Boreutstyr og metoder for oljebrønnboriing på land og til havs
 • Boreprosessanalyse: Heising, rotasjon, pumping
 • Analyse av borestrengsbelastning
 • Sedimentære formasjonstrykk
 • Grunnleggende brønnkontroll
 • Borevæsker og hydraulisk optimalisering
 • Foringsrør design
 • Grunnleggende sementeringsoperasjoner
 • Grunnleggende brønnkomplettering og brønnintervensjon

Ferdigheter: Ved endt emne vil studentene kunne planlegge og lage alle relevante analyser og beregninger for et vanlig borehull, inkludert bruk av programmeringsverktøy.

Generell kompetanse: Kvalifiserer for spesialisering på MSc-nivå innen Petroleumsteknologi / Boreteknologi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid i øvingstimene, problem- og beslutningsorientert (PBL). Dialog om beslutningsvalg og problemløsning. Obligatoriske øvinger. Øvingsarbeider inkluderer også bruk av programmeringsverktøy. Emneevaluering skjer ved bruk av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4075 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Petroleumsteknologi - Dypboringsteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 01.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 9
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU