course-details-portlet

TPG4210 - Boreteknologi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Grunnleggende oversikt av boreprosessen med hovedfokus på hydrokarbonproduksjon, mens temaer relatert til utforskning, feltutvikling, produksjon og senere opprydning blir kortere beskrevet. Temaer som blir beskrevet i detalj er riggutstyr, riggvalg, brønnkonstruksjon, foringsrørsdimensjonering, borestrengsdimensjonering, sirkulasjonssystemet, boreslam, hydraulisk optimalisering, brønnkontroll, sementering og komplettering. Emnet søker å beskrive materialet i et holistisk perspektiv med vekt på bærekraft, helse og miljø. Digitale verktøy og digitalisering av arbeidsprosesser er naturlige ingredienser i emnet.

Læringsutbytte

Ingress: Dette er et grunnleggende emne innenfor boring av olje- og gassbrønner med fokus på vertikale hull i trykksatte sedimentformasjoner, både på land og til havs.

Kunnskap: Ved fullført emne vil studentene forstå:

 • Boreutstyr og metoder for oljebrønnboriing på land og til havs
 • Boreprosessanalyse: Heising, rotasjon, pumping
 • Analyse av borestrengsbelastning
 • Sedimentære formasjonstrykk
 • Grunnleggende brønnkontroll
 • Borevæsker og hydraulisk optimalisering
 • Foringsrørdesign
 • Grunnleggende sementeringsoperasjoner
 • Grunnleggende brønnkomplettering og brønnintervensjon

Ferdigheter: Ved fullført emne vil studentene kunne planlegge og lage alle relevante analyser og beregninger for et vanlig borehull, inkludert bruk av programmeringsverktøy.

Generell kompetanse: Kvalifiserer for spesialisering på mastergradsnivå innen petroleumsteknologi / boreteknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid i forelesningene. Obligatoriske øvinger som inkluderer en betydelig mengde med programmering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4075 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Petroleumsteknologi - Dypboringsteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU