TPG4195 - Gravimetri og magnetometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Muntlig eksamen 75/100 D

Faglig innhold

Bruk av gravimetri og magnetometri i undersøkelser og regionale studier med fokus på modellering av potensialfeltdata for å forbedre seismisk og geologisk tolkning. Beregning og bruk av potensialfeltegenskaper (attributter). Bergarters petrofysiske egenskaper. Potensialfeltteori. Instrumentering. Måling av jordens tyngdefelt og magnetfelt, prosessering og kartanalyse. Anomalier fra enkle geometriske modeller. Anomaliseparasjon. Fouriertransformasjon. Prosessering i bølgetallsdomenet, 1D og 2D. Direkte og indirekte metoder. Tilgjengelige aeromagnetiske, gravimetriske og petrofysiske data i Norge.

Læringsutbytte

Studentene skal ha god forståelse av hvordan magnetometri og gravimetri kan tolkes og modelleres for å kartlegge jordas indre, med særlig fokus på letevirksomhet i skorpestrukturer.

Kunnskaper:
Studentene skal forstå hovedprinsippene bak prosessering og tolkning av gravimetriske og magnetometriske data, og hvordan metodene brukes for å forstå berggrunnen både på land og under havbunnen. Studentene kan utføre prosessering, kartgenerering, tolkning, samt modellering og inversjon ved bruk av dataprogrammer.

Generell kompetanse:
Studentene skal forstå hvordan man kombinerer forskjellige metoder i geofysisk tolkning for å forbedre påliteligheten og øke informasjonsmengden . De skal også lære seg selvkritiske analysemetoder, samt å presentere arbeid for andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Øvinger er obligatoriske og omfatter en helg med feltarbeid. Undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen (75 %) og obligatoriske øvinger (25 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Eksamensoppgavene kan gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Blakely, R.J., 1996. Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications. Cambridge University Press.
ISBN: 0-521-57547-8
Reeves, C., Aeromagnetic surveys: principles, practice & interpretation. e-Published by GEOSOFT (http://www.
geosoft.com/knowledge), 2005, 155 pp.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4063 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100
Høst ORD Muntlig eksamen 75/100 D 04.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.