TPG4151 - Beslutningsanalyse for undergrunnsdata

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 35/100
Skriftlig eksamen 65/100 4 timer D

Faglig innhold

Vi tar alle beslutninger uten at vi vanligvis tenker igjennom hvordan vi gjør det. Dette trass i at psykologisk forskning viser at de fleste av oss gjør feil og er inkonsistente i våre vurderinger med det resultatet at vår evne til å ta gode beslutninger blir redusert. I dette kurset går vi igjennom metoder og konsepter for normativ beslutningstaging under usikkerhet. Vi utvikler et felles språk, nødvending teori og bruker relevante verktøy for å transformere komplekse beslutninger til enkle beslutninger hvor det beste valget er klart. Kunnskapen fra dette kurset er relevant for både store og små beslutninger. Fokus vil være på undergrunnsproblematikk i olje- og gassindustrien men kunnskapene er relevante og anvendelige på en rekke beslutningsproblemer - både av personlig og jobbmessig art.

Læringsutbytte

Ingress: Emnet skal gi inngående kjennskap til prinsipper og metoder for å gode og konsistente beslutninger relatert til undergrunnsproblematikk.
Kunnskap: Studentene skal ha god forståelse for de sentrale elementene i kvantitativ beslutningsanalyse spesielt rettet mot beslutninger under usikkerhet samt for hvordan en rekke kognitive/psykologiske feller leder til inkonsistente beslutninger.
Ferdigheter: Skal kunne bruke sentrale elementer i metodeapparatet fra beslutningsanalysen knyttet til undergrunnsbeslutninger.
Generell kompetanse: Studentene skal forstå grunnleggende logiske prinsipper og analyser samt være istand til å kommunisere sine anbefalelser og valg på en klar og lettforståelig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Undervisningen foregår på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (65 %) og obligatoriske øvinger (35 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bratvold, R.B. and Begg, S.H. 2010. Making Good Decisions. Richardson, Texas, USA: Society of Petroleum Engineers as well as selected papers.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 35/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 65/100 D 07.12.2017 09:00 D2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.