course-details-portlet

TPG4130 - Seismisk tolkning

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi studentene grunnleggende ferdigheter i tolkning av seismiske data. Emnet dekker elementer som

 • Prinsipper bak seismisk innsamling og prosessering,
 • Seismisk brønnkalibrering,
 • Innføring i grunnleggende seismiske tolkningsteknikker,
 • Innføring i strukturell og stratigrafisk tolkning fra seismikk,
 • Kartgenerering,
 • Hastigheter og dybdekonvertering,
 • Seismisk amplitude- og attributtanalyse,
 • "Play" og prospektevaluering.

Læringsutbytte

Ingress: Studentene vil få en innføring i tolkningsmetodikk for 2D- og 3D-seismikk. De vil utvikle grunnleggende ferdigheter innenfor strukturell og stratigrafisk tolkning samt kunnskap om hvordan analysere seismiske refleksjoner fra litologiske grenseflater i undergrunnen.

Kunnskaper: Studentene skal ha oversikt over grunnleggende tolkningsstrategi og metodikk for både 2Dog 3D-seismikk. De skal kjenne til prinsippene bak og kunne gjennomføre strukturell og stratigrafisk tolkning fra seismiske data. De skal ha grunnleggende teoretisk kunnskap om refleksjoner fra geologiske grenseflater observert som seismiske eventer og praktisk bruk av amplitude mot offset/vinkel analyse.

Ferdigheter: Studentene skal kunne bruke et seismisk tolkningsprogram for 2D- og 3D-seismikk. De skal også kunne beregne volum og kjenne prinsippene bak prospektrisking. De skal være i stand til å foreta en regional seismisk kartlegging i tillegg til detaljert seismisk prospektevaluering.

Generell kompetanse: Studentene skal være i stand til å tolke seismikk hvor målet er å identifisere og avgrense prospekter og gjennomføre detaljert reservoarkarakterisering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. I øvingstimene får studentene mulighet til å praktisere teoretisk kunnskap fra forelesningene gjennom tolkningsoppgaver på papir og arbeidsstasjoner. Øvingene løses enten ved gruppearbeid (3-5 personer) eller individuelt. Øvingene omfatter regional seismisk tolkning av 2D data og prospektevaluering ved bruk 3D seismiske data. Emnet undervises på engelsk. Emnet evalueres av referansegruppe.

Mer om vurdering

Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Bok, forelesningsnotat og vitenskapelige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4024 7.5
TPG4127 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Petroleumsgeofysikk
 • Seismikk
 • Petroleumsgeologi
 • Anvendt geofysikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 30.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU