course-details-portlet

TPD4116 - Visuell formidling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Dette emnet gir en introduksjon til og praktisk opplæring i ulike former for visuell kommunikasjon. Fokus vil være på hvordan man visuelt kan formidle forskning og kunnskap til både eksperter og et allment publikum gjennom bruk av presentasjoner, plakater og videoer. Emnet gir studenten solide grunnleggende kunnskaper innen visuell kommunikasjon, og ferdigheter i formilding med gode og leservennlige figurer, illustrasjoner og datavisualiseringer, relevante for eget fagområde. Kunnskapen og ferdighetene oppnådd i dette kurset gir redskaper til å forbedre kommunikasjonen i masteroppgaver, artikler, plakater, presentasjoner og videoer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har innsikt i hvordan menneskelig oppmerksomhet fungerer og hvorfor visuelle verktøy fungerer i formidlingsarbeid
 • Har oversikt over ulike visuelle designteorier og -teknikker, samt verktøy man kan bruke for å formidle fagkunnskap
 • Har innsikt i opphavsrett og bruk av andres bildemateriale i presentasjoner, plakater, video mv.
 • Har grunnleggende kunnskap om prinsipper for universell utforming av visuell kommunikasjon
 • Har en solid grunnleggende forståelse av hvordan man bruker grafisk programvare og verktøy for å lage og produsere hensiktsmessige visuelle framstillinger
 • Forstår hva en målgruppe er og hvordan studenten kan innrette sin formidling og kommunikasjon av sitt studieområde mot den målgruppen

Ferdigheter

Studenten

 • Kan på selvstendig grunnlag utforme og produsere en visuell presentasjon av sin faglige kunnskap, som både holder høy kvalitet, er leservennlig og som bygger på prinsipper for universell utforming.
 • Kan på en hensiktsmessig måte utforme leservennlige presentasjoner, plakater og videoer.
 • Kan utforme leservennlige figurer, tabeller, illustrasjoner og datavisualiseringer til bruk på en hensiktsmessig måte i powerpoints, tekster, plakater og videoer.
 • Kan forbedre illustrasjoner til presentasjoner, plakater og tekster ved bruk av ulike grafiske programvarer og verktøy.
 • Kan formulere et budskap til en målgruppe, og deretter produsere visuell kommunikasjon spesifikt rettet mot denne målgruppen.

Generell kompetanse

Studenten

 • Har generell kompetanse innen layout, estetikk og typografi
 • Har kunnskap om ulike formidlingssituasjoner, alt fra muntlige presentasjoner (undervisning, framlegg, konferanser) til publikasjoner (artikler, oppgaver, avhandlinger etc.).

Læringsformer og aktiviteter

Emnet blir undervist gjennom videoforelesninger, tilbakemeldingsøkter (ansikt-til-ansikt og/eller digitalt), og praktiske øvelser. Strukturen disse praktiske øvelsene følger gir studenten mulighet til å bygge kompetansen steg for steg. Studenten får mulighet til å jobbe med sine prosjekter for mappa gjennom hele kurset og underveis motta tilbakemelding for forbedring.

Mer om vurdering

Portfolioen består av tre innleveringer: en infografisk plakat/poster, en videopresentasjon og en kortfattet refleksjon. Plakaten som skal produseres vil være basert på ideen om å formidle et instruksjonsbudskap, nærmere bestemt en «how to»-plakat til et bredere publikum. Videoen vil fokusere på studentens eget studieområde, og gi dem erfaring med å dele sin egen tause kunnskap med et bredere publikum. I refleksjonsnotatet argumenterer studenten for sine valg og beslutninger rundt egne visuelle utforminger. Semesterets prosess og studentens progresjon inngår ikke i vurderingen. Grovutkast til de tre innleveringene vil bli levert til bestemte tider gjennom semesteret, for å gi studenten mulighet til å få tilbakemelding og veiledning fra foreleser, undervisningsassistenter og/eller hverandre. Etter tilbakemelding og veiledning vil de tre innleveringene leveres på slutten av semesteret. Frist for avsluttende eksamen vil bli lagt ut på Blackboard ved semesterstart. Alle innleveringer vil være individuelle innleveringer og vil være grunnlag for karaktersetting. 45 % av karakteren vil være plakaten, 45 % vil være videoen og 10 % vil være refleksjonen. For å ta eksamen på nytt, må alle deler av mappen sendes inn på nytt. Utsatt eksamen kan gjøres i påfølgende semester.

Kursmateriell

Litteratur og emneressurser vil bli publisert på emnets Blackboard-side.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPD4114 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU