course-details-portlet

TPD4114 - Visuell formidling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring og praktisk trening i forskjellige former for visuell formidling av forskning. Oppmerksomheten rettes mot måter å visuelt formidle forskning og kunnskap både til eksperter og et allment publikum gjennom bruk av presentasjoner, postere og videoer. Emnet gir studenten en solid grunnleggende kunnskap om visuell kommunikasjon gjennom presentasjon av relevante teorier og ideer fra grafisk design og kommunikasjonsstudier. Bruken av teorier kombinert med designverktøy vil gi studenten ferdigheter til å produsere leservennlige figurer, illustrasjoner og datavisualiseringer av høy kvalitet. Kunnskapen som studenten gir et godt grunnlag for å bedre den visuelle formidlingen i masteroppgaver, artikler, poostere, presentasjoner og videoer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har innsikt i hvordan menneskelig oppmerksomhet fungerer og hvorfor visuelle verktøy fungerer i formidlingsarbeid
 • Har oversiktsforståelse for ulike teorier om visuell kommunikasjon og måter å tenke grafisk design på
 • Har grunnleggende kunnskap om prinsipper for universell utforming av visuell kommunikasjon
 • Har innsikt i opphavsrett og bruk av andres bildemateriale i presentasjoner, plakater, videoer m.m
 • Har en solid grunnleggende forståelse for hvordan man bruker grafisk programvare og verktøy for å lage og produsere hensiktsmessige visuelle framstilligner
 • Forstår hva en målgruppe er, hvorfor den er viktig og hvordan man kan innrette sin kommunikasjon mot den målgruppen

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan på selvstendig grunnlag utforme og produsere en visuelle presentasjoner av høy kvalitet, som samtidig er leservennlige.
 • Kan diskutere og vise fram ulike visuelle kommunikasjons- og designteorier, samt tenkemåter.
 • Kan forstå betydningen av universell utforming i visuell kommunikasjon, samt designe visuell formidling som støttes av universell utforming.
 • Kan utforme leservennlige figurer, tabeller, illustrasjoner og datavisualiseringer til bruk i PowerPoints, tekster, plakater og videoer.
 • Vet hvordan andres bilder og arbeider skal siteres i egne arbeider, og gjennom det vise innsikt i lover om opphavsrett.
 • Kan utvikle et budskap basert på en målgruppe, og deretter fokusere og produsere visuell kommunikasjon spesifikt til den målgruppen.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har generell kompetanse om layout, estetikk og typografi
 • Har kunnskap om ulike formidlingssituasjoner, alt fra forelesninger (konferanser, undervisning, gjesteforelesninger, etc) til publikasjoner (artikler, avhandlinger, avhandlinger, etc)

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser. Disse skal gi kandidaten kunnskaper og praktiske ferdigheter i å formidle fagkunnskap.

Mer om vurdering

Mappen består av tre innleveringer

 1. Infografikk-plakat (45%)
 2. Videopresentasjon (45%)
 3. Fefleksjonsnotat (10%)

Plakaten og videoen (ca. 1 min i lengde) skal forklare et valgfritt tema på en populærvitenskapelig måte slik at et bredt publikum forstår det. Refleksjonsnotatet skal beskrive kandidatens tanker om visuell formidling. Prosess og progresjon inngår ikke i vurderingsgrunnlaget. De enkelte innleveringene leveres til fastsatte tidsfrister i løpet av semesteret, og skal leveres til endelig sensur på slutten av semesteret. Kandidatene leverer iterasjoner av innleveringene og får tilbud om veiledning fra foreleseren, læringsassistenter, og hverandre. Innleveringsfristene oppgis i Blackboard ved semesteroppstart. Innleveringene skal leveres som individuelt arbeid. Alle innleveringene danner grunnlag for karakterfastsettelse.

For å ta eksamen på nytt, må alle deler av mappen leveres. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Forkunnskapskrav

Ingen krav til spesifikk forhåndskunnskap.

Emnet er tenkt som et ikke-teknologisk emne som kan velges som komplementært emne i 7. eller 9. semester for sivilingeniørstudenter utenfor Industriell design.

Kursmateriell

Kursmateriell og litteratur vil annonseres på emnets sider på NTNUs digitale læringsplatform.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPD4116 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
 • Design
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering
24.11.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU