course-details-portlet

TPD4114 - Visuell formidling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring og praktisk trening i forskjellige former for visuell formidling av forskning og kunnskapsarbeid i presentasjoner, postere og tekster. Det legges vekt på visuell kommunikasjon av fagkunnskap rettet mot ulike målgrupper, både eksperter og et mer allment publikum. Emnet gir kandidaten et godt grunnlag for å lage gode og leservennlige figurer, illustrasjoner og datavisualiseringer til mastergradsavhandlinger, artikler, postere og presentasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har innsikt i hvordan menneskets oppmerksomhet fungerer og hvorfor visuelle virkemidler fungerer i formidlingsarbeid
 • Har oversikt over ulike visuelle virkemidler man kan bruke for å formidle fagkunnskap
 • Har innsikt i opphavsrett og bruk av andres bildemateriale i presentasjoner og postere

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan på egen hånd utforme gode, leservennlige og visuelle presentasjoner, postere og tekster
 • Kan utforme gode og leservennlige figurer, illustrasjoner og datavisualiseringer til bruk i presentasjoner, postere og tekster
 • Kan bruke andre virkemidler som for eksempel tavler og rekvisitter i formidling av forskning og utviklingsarbeid
 • Kan bruke presentasjons-, grafikk- og bildebehandlingsverkøy for å forberede visuelt materiale til presentasjoner, postere og tekster.
 • Kan utforme enkle animasjoner og videoer som formidler fagkunnskap
 • Kan ta, endre og justere bilder til bruk i presentasjoner, postere og tekster

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har generell kompetanse om layout, estetikk og typografi
 • Har kunnskaper om ulike formidlingssituasjoner, alt i fra vitenskapelige konferanser til populærvitenskapelige foredrag som Forsker Grand Prix

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser. Disse skal gi kandidaten kunnskaper og praktiske ferdigheter i å formidle fagkunnskap.

Mer om vurdering

Mappen består av tre innleveringer, en infografikk-plakat, en videopresentasjon og et kortfattet refleksjonsnotat. Plakaten og videoen (ca. 1 min i lengde) skal forklare et valgfritt tema på en populærvitenskapelig måte slik at et bredt publikum forstår det. Refleksjonsnotatet skal beskrive kandidatens tanker om visuell formidling. Prosess og progresjon inngår ikke i vurderingsgrunnlaget. De enkelte innleveringene leveres til fastsatte tidsfrister i løpet av semesteret, og skal leveres til endelig sensur på slutten av semesteret. Kandidatene leverer iterasjoner av innleveringene og får tilbud om veiledning fra foreleseren, læringsassistenter, og hverandre. Innleveringsfristene oppgis i Blackboard ved semesteroppstart. Innleveringene skal leveres som individuelt arbeid. Alle innleveringene danner grunnlag for karakterfastsettelse, med følgende vekting: plakat: 45%, videopresentasjon: 45% og refleksjon: 10%.

For å ta eksamen på nytt, må alle deler av mappen leveres. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Forkunnskapskrav

Ingen krav til spesifikk forhåndskunnskap. Emnet er tenkt som et ikke-teknologisk emne som kan velges som komplementært emne i 7. eller 9. semester for sivilingeniørstudenter utenfor Industriell design.

Kursmateriell

Kursmateriell og litteratur vil annonseres på emnets sider på NTNUs digitale læringsplatform.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
 • Design
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 100/100

Innlevering
25.11.2022


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår NY Mappe 100/100

Innlevering
01.02.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappe 100/100

Innlevering
23.03.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU