TN303514 - Offshore Shiphandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Offshore operasjoner langs rigg

Dynamisk Posisjonering (DP)

Diesel elektrisk - og konvensjonelt framdriftssystem

Ulykker, hendelser, skaderapporter

Sikkerhetsvurdering

GOMO guidelines

Sikker Jobb Analyse

Risiko Vurdering

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

kjenne til de grunnleggende prinsipp for sikker manuell manøvrering av offshorefartøy

kjenne til de grunnlgende prinsipp for sikker manøvrering av offshorefartøy under DP kontroll

ha inngånde kunnskaper om de vanligste framdriftssystem på offshorefartøy

ha kjennskap til  GOMO guidelines knyttet til skipstrafikk nær offhsoreintallasjoner

kunne liste opp de viktigste moment i en sikkerhetsvurdering ved manøvrering langs rigg

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

i en simulator kunne manøvrere offshorefartøy langs en offshoreinnstalasjon

kunne foreta en sikker jobb analyse knyttet til manøvrering ved en offshoreinstalasjon

beskrive rapporteringsrutiner i forbindelse med ulykker og hendelser

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser knyttet til fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Praktiske øvelser på simulator med forberedelse, briefing og debriefing, forelesninger   

Obligatoriske arbeidskrav:

Alle obligatoriske øvelser på simulator godkjent

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.