course-details-portlet

TN302909 - Avansert Kystnavigasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Simulator og muntlig (Kystverket) 100/100

Faglig innhold

Som beskrevet i modellkurs for Kadettfarledsbevis, godkjent av Kystverket. I dette ligger:

 Kystverket, farvannsregler. Regler for lostjeneste og farledsbevis i Norge

 Farvannslære og oppmerking på Norskekysten

 Stedlinjeteori og visuelle observasjoner

 Sikker rutebestemmelse ved bruk av PI og ROT

 Begrensninger på elektroniske navigasjonssystemer

 Kvalitetsvurdering av sjøkart (papir og ENC).

 Elektroniske kart. Begrensninger og muligheter i kystnavigasjon

 Skipsbevegelser og håndtering av skip i begrenset farvann

 Seilas med los, losteknikker og brorutiner

 Norsk VTS tjenester, seilingsregimer og kommunikasjon

Antall deltagere på kurset er begrenset til 20. Det utstedes eget kursbevis etter bestått kurs. Dette kan benyttes ved søknad til Kystverket om Kadettfarledsbevis

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha grundig kunnskap om regelverk knyttet til nasjonal seilas og farledsforvaltning

ha grundig kunnskap om merkesystemet for visuell seilas, samt svakhetene ved dette

ha grundig kunnskap om navigasjonsinstrumentenes karakteristikk ved kystseilas

Læringsutbytte - Ferdigheter:

planlegge en sikker seilas i norsk innaskjærs farvann

ha grundig kjennskap til regelverk knyttet til nasjonal seilas og farledsforvaltning

anvende annerkjente "losteknikker" i sikring av seilas

ha teoretisk grunnlag for å søke kadettfarledsbevis etter gjeldende regler

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter innenfor fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og simulator 

Obligatoriske arbeidskrav:

Antall studenter i fag er begrenset til maksimalt 20. Obligatorisk fremmøte (100%) på forelesning og simulator

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Simulatortest, samt muntlig eksaminasjon med farledskommisjon fra Kystverket.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Forkunnskapskrav

TN101810 Navigasjon 1 - Grunnleggende navigasjon, TN101708 Navigasjon 2 - Navigasjonssystemer, TN203611 Navigasjon 3 - Seilas og manøvrering og TN303012 Navigasjon 4.

Kursmateriell

Obligatorisk:

Norvald Kjerstad: Navigasjon for maritime studier
: Div. presentasjoner fra Kystverket, Deles ut på forelesning

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Simulator og muntlig (Kystverket) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Simulator og muntlig (Kystverket) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU