course-details-portlet

TN101813 - Navigasjon 1 - Simulator

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Simulator
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Simulator 100/100

Faglig innhold

Terrestrisk navigering Astronomisk navigering Kystnavigering Opprettholde sikker brovakt Sjøveisreglene VHF radio SRC inkludert Signalering Kurset dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW Kapittel II, seksjon A-II/1-2.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap Kandidaten skal ha inngående kunnskap innen klassiske og grunnleggende navigasjonsmetoder i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon navigasjon på det operative nivået og STCW kode A-II/2 funksjon navigasjon på ledelsesnivået Inngående kunnskaper om radiokommunikasjon med DSC på operativt nivå Kunnskap om å motta informasjon ved hjelp av optisk telegrafering Læringsutbytte - Ferdigheter kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til grunnleggende navigasjon av skip. kunne benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å navigere skip, sikkert og effektivt og bidra til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid. kunne demonstrere grunnleggende kunnskap og forståelse om navigasjonsrelaterte geodetiske tema som jordens form, koordinatsystem, geodetiske datum og generell kartlære kunne anvende terrestriske og astronomiske navigasjonsmetoder kunne anvende metoder for sikker kystnavigering kunne opprettholde en sikker brovakt, herunder å anvende prinsipper for sikkert vakthold og effektive broprosedyrer kunne gjøre rede for sjøveisreglene Kunne bruke VHF radio med DSC på operativt nivå kunne sende og motta informasjon ved hjelp av optisk telegrafering Læringsutbytte - Generell kompetanse kunne formidle kunnskap innen fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, Skriftlige øvinger, eLæring, Simulator og labaratorie øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Norvald Kjerstad: Navigasjon for maritime studier 3 utgave Rullelinjal/Paralellforskyver Enhånds Navigasjonspasser Kalkulator Norsk Sjøkart 120

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Simulator

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Simulator (1) 100/100 01.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Simulator 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) 1. - 3. desember.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU