course-details-portlet

TN101410 - Elektro

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Elektrisk spenning og strøm.
 Strøm og spenninger i serie og parallelkretser.
 Effekt og energi i likestrømskretser.
 Multimeter:anvenderser og begrensninger.
 Vekselspenning og strøm.
 Magnetisme, motorer og transformatorer.
 Effekt i vekselstrømskretser.
 Vekselstrømsmotorer.
 PLS.
 Hovedtavle og EL-skjema.
 Frekvensomforming.
 Støy og EMC.
 Integrert skipsautomasjonsystem Redundans.
 Elektrisk "Power Management System".
 Integrert fremdriftkontrollsystem.
 Data og telecom-nett.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Ha overordnet forståelse for strøm og spenning, både likestrøm og vekselstrøm.
Ha inngående forståelse av effekt og energibegrepene.
Ha en overordnet forståelse av hvordan en vekselstrømsmotor fungerer og forstå betydningen av de viktigste dataene for en motor.
Ha en forståelse av PLS-systemers oppbygging og virkemåte og endel sensorer og giveres virkemåter og bruk i PLS-systemer.
Ha en overordnet kjennskap til problemstillinger innen elektrisk støy og EMC.
Ha en overordnet forståelse av automasjonssystemer og framdriftskontrollsystemer på et skip.

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kunne gjøre enkle målinger på et lavspent elektrisk annlegg.
Kunne forholde seg aktiv til feilsituasjoner på båtens elektriske anlegg. 

Læringsutbytte - Kompetanse:
Kunne kommunisere meningsfylt med fagfolk om funksjonsproblemer, feil og andre problemstillinger for elektrosystemer på en båt.
Forstå hovedtrekkene i effektgenerering, distribusjon og kontroll på en båt.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger, prosjektbasert undervisning og laboratorieøvinger. 

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatoriske innleveringer av 3 laboratorierapporter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Formelsamling og kalkulator.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Ove Auli: Elektroteknikk, teknisk fagskole, Gyldendal

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Elektrofag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU