TN001196 - Medisinsk behandling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Introduksjon med nasjonale lover og forskrifter, samt internasjonale reguleringer

Medisinsk rådgivningstjeneste

Anatomi og fysiologi

Livreddende førstehjelp, hjerte-lunge-redning

Observasjoner og behandling ved sirkulasjonssvikt

Behandling av nærdrukning, hypotermi

Skader og skadebehandling, inkl. hode-, nakke- og ryggskader

Sykdomslære, inkl. tropesykdommer og vaksinasjon

Gynekologi og fødsel

Tannbehandling

Dødsfall ombord

Mentale reaksjoner og stressmestring

Medikamenter, oksygenbehandling, medisinsk utstyr ombord

Generell sykepleie

Overvåkning og dokumentasjon

Sårbehandling

Praktiske øvelser i medisinsk behandling

Hygiene og forebyggende tiltak om bord

Alkohol og stoffmisbruk

Læringsutbytte

Kunnskap om:

førstehjelp, skade/sårbehandling,

akutte sykdommer,

vaksinasjon,

mentale reaksjoner og stressmestring,

medikamenthåndtering,

medisinsk teknisk utstyr ombord på skip,

overvåkning og generell sykepleie, tannbehandling, rusmisbruk,

forebygging og hygiene,

medisinsk rådgivningstjeneste,

evakuering/overføring til land

Kandidaten skal ha kunnskap og ferdigheter innen medisinsk behandling i henhold til STCW kapittel VI/4.2 og STCW kode A-VI/4-2. 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

førstehjelp ved ulykker og sykdommer som kan oppstå ombord på skip

undersøkelser/observasjoner/vurderinger som formidles til lege/sykehus i land

medisinsk behandling som forordnes av lege/sykehus fra land

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, praktiske øvinger, øvinger i simulator.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

2 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Schreiner, A og Aanderud, L.(red.)(2005). Medisin ombord. Bergen. Fagbokforlaget.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.